mandag 31. desember 2007

Happy new year miss Sophie!

De va faktisk øveskriftå i fjor åg på denne tiå! Forstår kje de e nyttår imårå, men!

Så, kæ har skjedd i mitt liv i de sista? En store ting har faktisk skjedd, en store beslutning eg har toge. An krevde veldig lidå betenkningsti, der va ingen argument så va modarbedde den avgjørelsen eg tog, å eg forstår kje kæforr eg ikje he slutta me dette lenge før. Mange snakke om sparekontoen/høyrentekontoen sin. Kæ di ska bruga pengane te, å når de e en dyre ting di verkele he lyst på, vurdere folk om de e viktigt nok te at di tege penga frå sparekontoen. Eg he åg en sparekonto. Der va penga på an itte konfirmasjonen, å mor å far sette inn penga når eg va liden. Når eg va gammale nok te å bruga pengane sjøl, forsvant di fort. Kontoen e der ennå, men der e ingenting på an. Før sete eg av å te penga øve itte eg hadde ftt lønn. Penga eg håpte eg ikje sko få bruk for i løbe av månen, elle så eg visste eg måtte spara te rekninga å udgifte eg visste kom. De e alså dette eg har slutta me. Eg ska alre mer sedda penga inn der. De har seg nemligt sånn, at di trekke automatisk gebyr frå den av å te, eg vett ikje heilt kæ de e for, men de jer di nå alså. Så når eg i slutten av månen e konk å ska bruga dei pengane så e der, så he eg plutsele ikje nok te å betala de eg sko ligavell. Å tru meg, eg sedde alre vekk mer enn akkorat de eg må, så då blir de jo for lide! Så nå e an bare der, å går litt å litt mer i minus, men eg trøste meg me at der må jo ver en gronn te at de hette høyrentekonto, så plutsele e an jedna i pluss. De blir spennanne å sjå! Elle blir rentå jedna åg negative då? Eg vett ikje, men, eg vente i spenning!

Ellers he eg hatt ei "fytti så jillt å bare bestilla ting frå internett" vega. De heila bjynte me Bob Marley kler å ting for 1000 krone, å endte opp i bestilling av 4 kjola igår. De me kjolane va toni åg me på, hu åg bestilte 4, men eg trur kje u va heilt sikker på om u sko sei kor mange u hadde bestilt. Nå he jo eg sagt de, men då sleppe u jaffal å fortella de sjøl! De va kje så lett me tanke på størrelsa å sånn, men der va et måleskjema du konne fylla for å finna ud kæ størrelse du måtte ha.

De å måla seg va forresten fryktele deprimeranne, så me la te godviljen, å la midjå te der me syns midjå burde ver, alså der me va smalast. Kæ så defineres som hofte va me åg litt usikre på, så dei la me åg te der me syns de passte seg.

Ellers e eg storfornødde me julagavane! Blant aent (i fare for å glømma någe) fekk eg..:
- penga
- Led Zeppelin cd
- "1001 album du må høre før du dør"
- Bjørn Eidsvåg biografien
- handsfree
- oppskriftsbog
- dvd
- elektriske kjykkenvekt å desserskåle

Eg va skråsikker på at eg fekk ipod av systrene, å hadde på forhånd lovt både meg sjøl å andre eg sko bjynna å gå tur når eg fekk. Men eg fekk kje, å eg kjenne at eg e meste litt glae! Nå kan eg nemligt sidda inne me goe samvittighed!
Eg skjems meste åg øve kor slakke eg he våre denne julen, de he faktisk våre tetag me julaselskab! Jo eg skjems litt av å sei de, men eg he våre sjikkele lide gira! Egentle e de jo knallkoseligt, men så sidde du bare å ede å ede heile dagane. Å ingen julaselskab e delt opp i måltid, de e fysst middag, så e de frukt, snob å småkage mødlå middagen å desseren. De e kje uvanligt at de e frukt, snob å småkage itte desseren igjen heller. Å kæ skjer då når eg komme heim? Jo, vanligvis sedde eg meg ås er gilmore girls elle en aen serie, å ede sjokolade elle någe ant godt, men de går kje itte et julaselsab! Å nei, de e ikje de sama å bare sjå en film uden någe te! Men, julen har våre hærlige åg!

En ting eg brenne for, e at adle folk ska sjå kæforrein fantastiske mann Bjørn Eidsvåg e, spesielt Toni. Derfor benytte eg adle anledninga te å fortella fine ting om an. Den mannen lige eg! U har totalt jønåskua meg, men de tar eg kje så tungt!

Av å te kan eg spør om totalt upassane ting, de he eg åg fått erfart i helgå. Blant aent kæ folk ville gjort viss de va siste dagen di levte, dødsårsaga, å pensjonstilværelsen. Ikje adle syns dette e passane å jille spørsmål, å av å te skjems eg litt ittepå. Som regel ikje, men av å te...

Ellers e live totalt good for tiå! Eg anbefale deg åg å hørra på The Everly Brothers å någen av slagerane deiras! du bør åg sjå "Eventyr i New York" nå mens an går på kino, live får en heilt ny meining itte du he sitt den! Du sidde igjen me en heilt fantastiske følelse ittepå, de va heilt magisk!(For dei så slide me å forstå om de e ironi elle ikje, gå på kino å find out!)

tirsdag 18. desember 2007

Second hand's fine by me!

Eg har et hektisk liv! Kvadrat, gilmore, småkage å kaffi, arbei, gilmore, sjokolade, arbei gilmore, kvadrat, arbei, kvadrat, madla, gilmore.. De e et under alt eg får gjort! De versta e at eg e kje litt sosiale en gong, elle, de vil sei, eg e møje me systrene, men ellers leve eg for øyeblikke kun i en verden av gilmore, mad å kvadrat:)

Dåkke andre så he tv2 he jedna sitt en reklame så går for tiå. De e kje adle så he TV2 faktisk. Sjøl he me nettopp fått de. Før hadde me bare NRK, nå he me NRK1, NRK2, NRK3/NRKSuper å TV2! Men, jaffal, reklamen. Der e en mann så ska på arbei (eg innbille meg jaffal eg ska på arbei), å bilen ans e totalt frosen. Så, an sedde igang å skrabe å skrabe å skrabe for å få vekk isen, å de heila blir toppa me at an sklir å dette i snøen. Når så bilen te slutt e någenlunde ok, å an ska låse opp (me dei nynoderne "trykk på en knapp så blir bilen låst opp" nyglane), blir bilen atteme låst opp.. Tenk så fantastiske følelse de må ver, an e kalde, trøtte, seint ude, he antagele litt snø i nakken itte falle, å har akkorat brukt laaange ti på å skraba naboen sin bil! Tenk DEN goe følelsen an får av å veda at naboen sleppe å skraba bilen! Ler liga møje kvar gong! elle, eg he faktisk bare sitt an en gong..men DÅ lo eg!

Ellers e de snart jul, å for fysste gong på mange år, heilt si eg va liden å sende årlige julakort te "Malin", min sygehusromkamerat, he eg sendt julakort! Eg bestemte meg bare plutsele. De e jo så koseligt å få julakort, å dette åre sko eg ver liga flinke. Heile tanken me julakort e jo den good-feelingen du får når du he sendt di avgårde, for eg ska lova deg at i de sjuenda julakorte der du skriva någe a la de sama i adle, e kje gledesfølelsen særligt store. Men, eg skreiv å skreiv, me de eina måle for aua: få sendt di FØR eg får någen julakort sjøl.
De har seg nemligt sånn, at får du et julakort fysst, å så sende et tebage, lyse de av "visste kje eg fekk julakort av DEI, må forta meg å senda et tebage sjøl om de e litt mistenksomt de heila e gjort av samvittighetsårsaka me tanke på at julen snart e øve"! Å dette sko eg unngå! Dette e en ledande historie, de lyse jo av an at eg ikje klarte de, for de jor eg kje! 1 stk julakort ankom igår! Men, de va jo veldigt koseligt åg, for all del!:)
Men, nå e mine 8 sendt avgårde, å då e de out of my hands. For sjøl om någen kort så e på vei te meg jedna e sendt en dag før mine e sendt, så telle de kje så lenge eg ikje he fått di!

Ellers e de snart julanøtte på fjernsyn, å her dukke et nytt samvittighetsspørsmål opp. I adle år har me sitt påske å julanøttene på NRK, me vår alles kjære, trauste Roald Øyen. Men, så e de de at nå he jo TV2 åg julanøtte, me Kristian Ødegård..å de e faktisk ganske løye (spesielt han svenske, Bertil)! Men så e de de at eg føle de e litt dårligt gjort øvefor Roald åg! Nei, jeg veit ikke!

På fredag reiste eg, mona å siri udøve itte arbei, så traff me mor åg. Me sko på kvadrat, å på de nya sentere på madla. På madlasentere he di en vannvittigt store mega. Normalt sett hanle me mad på ålgård på vei heim, å når me va ferige å hanla ellers på sentere, blei me ståanne udføre denne mega'en for å finna ud om me sko hanla her elle på ålgård. Eg trur adle (jedna spesielt to av åsse) va såpass fascinerte, nysgjerrige å gira på denne vannvittige mega'en at me ville inn her, men ingen tårte egentle sei någe, å jaffal ikje bare forde an va så store, kem bryr seg vel om kæ madbutikk en går på? Me endte opp me å gå inn. Adle me kvar si korg/vogn, la me avgårde. Alt va fascineranne! Heila tiå oppdagte me någe, "oi, sjå kæ di har her!" Der va ti gonge mer av alt enn på den vanlige! Mens me va der inne fekk eg en følelse av at de ikje e normalt. De e ikje normalt å bli så gira av en madbutikk! Men fytti så jillt de va!!:)

Ellers va me innom på sandnes på vei heim, å der fekk eg oppleva någe eg he hatt knallyst te lenge, gå på fretex! Eg hadde egentle håpt å finna någen sære hippie-aktige kler å kule sko, de jor eg kje, men fytti så møje der va! Å tanken eg får e "her kan eg bare kjøba alt muligt, å finne eg ud eg ikje vil ha de, så levere eg de bare tebage, så støtte eg dobbelt":) Fretex e konge! Bøge, cda, kler, sko, filma +++! Ska tebage på fredag, å då trur eg eg ska kjøba någen LP-plade å henga på veggen! ÅG fått dillå på å bestilla frå internett, vilt grett! Å nå e de bob marley stuff de går i, belte å tskjorta jaffal!

Bilen he forresten våre på EU-"godkjenning"...tydeligvis dele ikje adle mitt syn på vidunderet som et olja lyn!

mandag 3. desember 2007

Dagen før dagen!

Te tross for streik innad i redaksjonen, et par av de ansatte har begynt å krangla om ei julaskinka så ska delast ud te den så har sanka mest kommentara, å de e klart at sånt blir der krangel om... Men, me håbe på å løysa sagen i stillhet...

Dagen før dagen forbinde dei fleste me litlå julaftå. De jor eg åg før. Før når heila familien va samla å såg "kvelden gør kvelden", da Capo's lille julaften sending, der alle barns store helt Vidar Lønn Arnesen sang, å teksten kom opp, så dei heima konne synga me. De va tider de! Så va de ribba å pinnakjød-laging me Ingrid Espelid, fremdeles klistra te skjermen.
Nå har dagen før dagen blitt utvikla te å bli en heilt aen dag. Dagen før dagen forekomme nå 12 gonge i åre, i plassen for bare den eine. Nemligt dagen før lønningsdag. Eg e allti sykt optimistiske, sjøl om eg egentøe vett at me får kje lønn før dagen itte den dagen eg håbe på. Å believe me, sr-banks mobile "sjekk saldo på sms" tjeneste tjene sykt me penga på meg dagane rundt lønningsdag! Eg sjekke me litt øvedriving en gong i timen, å uden øvedriving jaffal ein gong kvar 2. time, viss du va me på den! Glede meg heilt sjukt jer eg åg! Ikje for de at eg e så glae i penga, elle at eg he så møje eg absolutt trenge, men ingenting e som å sjekka saldoen rett itte lønn å før rekninga blir betalt! Eg e flinke te å "unna meg" alt muligt åg itte lønn. Oftast en cd, elle film, elle någe id en duren. Idag unnde eg meg sjøl freia julepose, å ei julaskinka, av adle ting, bare for eg vett imårå får eg lønn! Ikje de at eg ikje hadde kjypt en freia julepose uansitt, men eg jer meg sjøl ennå gla'are ved å sei te meg sjøl at "denne ska du få nå, si de e lønn imårå/si du he fått lønn idag." Elle "denne cd'n ska eg nyda i bilen på vei heim"/"denne filmen ska eg kosa meg me nå når eg har fått lønn". Eg forstår de kje. Eg galre jo bare opp meg sjøl, men fytti så eg nyde de! Eg trives overraskande godt i eget selskab av å te!

Som du jedna he forstått e de lønningsdag imårå ja...!

Ellers, meget bra helg, sjå anne mette å nattcup på tryggheim fredag te lørdag, julamessa lørdag kveld, julasnobverksted me systrene syndagkvell, sweeet!
Av å te lure eg på kem eg ligne på åg. Når folk snakke om de på arbei, "tru kem du e lige", så tar di for seg kvar å ein, mens eg står å smile, å enne allti opp me at "nei, eg ligne kje på någen av di eg."

Men eg tru alligavel me he en del likhetstrekk innad i flokken:

- Eg å Siri he lige gåstil, litt innøve me eine foden/fødene
- Eg å Inger he same "eg e der snart" tendensen (sei du he komt te Dirdal når du egentle ikje he kjørt en gong å ska treffa någen, elle "eg e der om en halltime" når du e ganske sikker på de kan ta minst 45 min)
- Eg trur eg i madveien e mest lige siri, konstant hole (ikje vondt meint), å merkelige edevana (ikje bjynna å eda før filmen e sjikkele i gang, altså handlingen, å ikje eda onna rulltekst)
- Eg trur eg OPPRINNELIGT e mest lige mona i musikkstil
- Folk seie eg ler å snakke likt inger, men i håve mitt trudde eg eg ledde mer likt mona å siri, men då stemme nok kje de..
- Adle ler av nokså same tingå! Internhumor å talande blikk til tider!
- Før va de eg å Mona så ikje trente, men nå h ejo Mona bjynt me de, så då telle jo kje de..
- Humoren å lide diskre lattera (låtta) går igjen sjå adle trur eg...igroen så e vel adle ganske hole åg!

Nei, dette va kje så gjønåtenkt å vanskeligare enn eg hadde trudd..

Song of the day
- The Shins - A call to apathy!

torsdag 29. november 2007

Still jamrock!

28 november va bloggen mitt et år, å i den anledning, som en minnemarkering, følge de fyssta innlegge! Møje har skjedd si då..:

- slutta på trevaren
- flytta te bergen
- bjynt på skule
- slutta på skule
- flytta heim
- bjynt på trevaren
- bjynt me BSU
- utsatt BSU
- fått 1 stk ny tantunge
- hatt 1 stk karbohydratfri dag (resulterte i 1 stk totalt utslått Bente på 1 stk sofa)
- blitt utnevnt forlover til 1 stk Karina

Litt mer he jo skjedd, men de e de eg komme på i farten!

Sånn ellers glømte eg jo å markera 1-årsdagen te mitt berømte "kjøra bilen i elvå" uhell, 12 oktober. Hvil i fred golf.

Eg e usikker på utviklingen min..

Men, her e jaffal åpningsinnlegge!

Welcome to jamrock...!


Oh yes! Eg har fått meg blogg, eg åg..heile denne bloggideen va jønå en lange periode me betenkningstid om hvorvidt de å ha en blogg bare e for folk så ikje he någe liv, men, tross alt skjer der jo så møje spennanne i live mitt, å eg e jo en reine legende, så de sko bare mangla at ikje folk må få lesa om meg=) (kort sagt: eg vil øvebevisa dåkke, elle mest meg sjøl, om at jo, de går an å ha både blogg å et liv)...
Va faktisk ikje så vanskeligt heller dette, någe av de vanskeligaste va egentle skrifttype, å om eg sko ver så vidle at eg faktisk midtstilte teksten, tragisk nok=) Føle eg må tenka nøye jønå kæ eg skrive her, heile verden ska jo ha glede av mine tanka...
For dei så lure, bur eg nå på Nødland-gård, samen me mitt kjære søskenbarn Tone Kristin, någe så te nå faktisk går ganske godt, me har våre små uenigheda,men te tross for at me egentle e vidt forskjellige, går me utmerket godt ilag! På mange måda e ve Toni l "the daughter my mom never had", å eg e vel "the daughter her mom's glad she never had" =) Ellers arbeie eg på Gilje Trevare, e en musikkfrelste sjokoladeelskande cøxar så nyde live å digge stavangerhumor, å kjøre ront i verdens råaste golf, blir forresten veldigt sannsynligvis øyeblikk gifte å gravide! Der va de gjort, mitt fysste innlegg, vent i spenning på neste glimt fra live mitt folkens=p

tirsdag 27. november 2007

Jul på Fredrikssons Fabrikk!

Nå har eg gitt totalt itte! De e jo fysste desember på lørdag, så sånn sett e de jo kje så gale heller! For et par vege si begynte eg me julasnob, hadde kje litt viljestyrke der eg sto å såg på Freia sin Melkesjokolade-julepose, så blei de issjokolade, peppermyntejulasnob and so the story goes..
Men på mandag kom de sjikkeliga gjønåbrudde. Kom heim frå arbei, tog på joggekler, lagte ei nøye musikklista me julasanga, smilte for meg sjøl, trykkte på play, å nøyd de! Så va de i gang me småkage-baging mens eg kjende på følelsen av at live e good! De e sama opplegge kvart år når eg ska laga julakage. Mor jer "streng" beskjed om at de e ikje vits å dobla oppskriftå, heller halvera na, for når kagene e så småe blir de så uhorverligt møje, å eg jer de sama kvart år. Lage deigen bånn gass mens hu e ude å gå tur, elle jaffal befinne seg i et aent rom, møje deig! E jo kje akkorat vits å hiva deigen heller, så då e de for seint når u komme å ser. Me har allti for møje småkage...

Sko egentle ha julasnobverksted me systrene på syndag, men grunnet sykdom blei de utsatt. Då sko me blant aent laga peppermyntekonfekt me sjkolade rundt, någe eg hadde girt meg sjikkele opp te! Så, når de blei utsett, hadde eg kje någe valg. Eg måtte laga peppermynte. Og som tenkt, så gjort. Någen huske jedna mitt svært gode forhold te peppermynten i fjor, når eg gong på gong måtte laga nye. Egentle e de kje peppermynten i seg sjøl så e så goe, men de e den smagen sjokoladen rundt he, men så he eg kje lov av meg sjøl å eda bare den, eg må eda peppermynten åg. Så ja, til tider tvinge eg mesten i meg peppermynten bare for sjokoladen.. Goe peppermynteånde he eg jaffal!

Å du lure på koss eg klare holla mode oppe i et liv me sånne problem? Eg åg. Eg møde nok veggen snart!

Bestilte åg "Jul på Fredrikssons Fabrikk" igår, så ja, eg e klar! Digge de!

I de sista he eg virdert om eg ska starta på et nytt band, alså testa ud någe nye musikk. De e allti en lange prosess, du må hørra møje på musikken, de tar ti, å du ska ha hørrt på de ei stonn før du kan kalla de "ditt" band, elle kalla deg en fan. Å de e kje de sama å "få" nye band, så dei så allti he våre dine..så de e en prosess så tar tid, å må vurderas nøye!
Eg vurdere Pink Floyd, dei he liksom alre fått en sjangse sjå meg, merkeligt tenke du jedna, men de har seg sånn at på barnaskulen, i 7 klasse jedna, såg me "The Wall" me en lærar. He alre sitt filmen ittepå, men eg innbille meg at den va litt vel kunstneriske/djube/psyko enn en 7-klassing e moden for, å den filmen jor at eg alre he vurdert Pink Floyd ittepå.. Eg vett igoren at di e sinnsjukt bra, å at eg har gått glipp av någe, men nå e eg meste redde de e for seint!

En aen ting eg he tenkt på, e de å bli PLAN-fadder igjen. Eg va nemligt de i fjor når eg arbedde, å ja, eg skjems av å sei de, men eg slutta når eg bjynte å studera! Eg hadde fint hatt klart å hatt fadderungen då åg, men så egoistiske va eg! såg for meg en scene frå Dagfinn Lyngbø sin revy, der han åg he en fadderunge, men så glømme an å betala fadderbidragå, å ungen går kvar dag te skulen, bestyraren sjekke, men neidå, Lyngbø har kje betalt! Å neidå, Bente har kje betalt! Heldigvis går pengane te lokalsamfunne, å ikje direkte te ungen, sånn at då blei de forhåpentligvis ikje någen personlige skuffelse, men ligavell..! Men, nå ska eg melda meg inn igjen, å eg anbefale adle andre åg å jer de sama!Smak og behag, noe for enhver...

- Arcade Fire - Intervention --> tale for seg sjøl
- Lauryn Hill & Ziggy Marley - Redemption Song --> I have no words
- Madcon - Beggin' --> totally feelgood sang
- Lisa Ekdahl --> Fiskarna i havet --> long time no listen, bare for old times sake
- The Killers - Smile like you mean it --> stilige
- Midnight Choir - Spiritual --> sink into the music - sang
- 16 Horsepower - Bad moon rising å Nobody 'cept you - sært og bra!
- Bruce Springsteen - Devil's Arcade --> en av dei bere frå "Magic"

søndag 25. november 2007

Shine on you crazy diamond!

Har forsåvidt stjåle den øveskriftå frå både en aen blogg å frå pink floyd, men de passte bare så godt! Her nemligt sitt blood diamond idag, å den filmen e heilt sjukt bra! Den, å forsåvidt mange andre filma åg, e en film adle burde blitt tvungne te å sitt! Spesielt adle så bare ser happy-ending å klisje-romantiske filma, get a picture of the real world! For all del, ska kje påstå eg alre ser "jentefilma", for de jer eg! Men av å te he me godt av å sjå filma så du IKJE sidde ijen me en "åh, så romantisk" men heller en "me må jer någe" følelse! Som regel blir de bare me den kvellen du vil mella deg inn i unicef, veldedighetsorganisasjona å ner te afrika å driva bistandsarbeid, men du får jaffal et bilde på koss live te milliona av menneske e! Å tenke du at den tredje verden e en verden for seg sjøl, å at "dei svarte" e et folk for seg sjøl bør du sedda deg ner å tenka litt! De e ei jord, and we're all just human beings! Nevnte eg eg hate alt så hette rasisme? Kæ e de så skjer i håve når folk innbille seg at en kan vurdera menneske udifrå hudfargen? Ser di kje kor bak mål de e sjøl? De e jo bare en sjuge øvebevisning om at folk så rett å slett he en litt brunare hud enn deg sjøl, å så du jedna ikje treffe liga mange av på gadå her i norge, dermed ska ver mindre verdt/farligare??! Nei, de e en sjuge verden! Men for all del, der e møje så e bra in this world åg:)Jepp, dette e en sånnen kvell, av å te blir eg bare så provoserte:)

Men sånn ellers så he eg de bare fint! He våre ei avslappanes helg, va på kino å såg american gangster igår, bra film! Litt trøbbel me bilen te gunnar på vei heim, men itte møje om å men kom me åsse heim! He fått dillå på servelat nå, trur eg har "a thing" for pålegg, allti hatt møje pålegg, tjokke lag me nugatti, leverpostei, møje ost, å ikje minst møje smør åg... ekkelt? jaja, me e forskjellige! Eg går gjønå forskjellige påleggsperioda. Gräddost har jo herja vilt i de sista, ellers he de våre en periode me hamburgerrygg, makrell i tomat (men den va veldigt korte..) leverpostei (innenfor den igjen en periode me fersk leverpostei, å en me sånn runde leverpostei), trønderfår, å de sista nya e servelat! Av adle ting servelat! Eg forstår de kje, he alre likt de någe særligt, men så hadde me i kjøleskabe en dag, å nå he eg fått heilt dillå! Kjenne meste eg blir bekymra, tenk kor mange andre pålegg der e der ude så eg innbille meg eg ikje lige så godt? Eg komme te å få de travelt framøve!! Fra bistandsarbeid te servelat..ser du kje den røde tråden seie du?

E åg fullstendigt klar øve at den så "telle" kor mange så e på siå, har en litt feil tidsberegning, an telle kor mange så he våre inne si en gong i november, mens datoen blir oppdatert kvar dag. De vil alså sei at de ser ud så der e fryyyktele mange besøkane kvar dag. Å de merkeliga e, der blir bare fleire å fleire dag for dag åg, alre mindre enn dagen før! Eg e selfølgele veldigt glae for dette her, de får bloggen min, å då indiirekte åg meg sjøl, te å verka meget populær, å eg har dermed naturlig nok ingen intensjon om å fjerna tellaren!

Her e forresten en link du kan sjekka ud viss du he lide å jer, dataspel av dei gamle kroneautomatane så va rontforbi før i tiå. Eg he selfølgele ikje våre der, eg he alre lide å jer! ...merkeligt nok vant eg møje mer her enn når eg va liden..men så e eg jo mer voksen å ansvarsfulle åg nå!

- http://nostalgiapelit.servut.us/pajatso.html

onsdag 21. november 2007

Politisk korrekte frittgående eggekremboller!

Av å te trur eg eg e på grensa te synske. Eg vett for eksempel at dette innlegge komme kje te å bli særligt interessant å totalt rod, de e liksom bare et "nå må eg oppdatera innlegg", men, here we go! Tog du kje tittelen e de bare for an e p4-interne..ler kvar gong!

Livet går fint. Av og til er det greit. Av og til synes jeg det er kjempetopp! For det meste synes jeg det er kjempetopp. Men alt kan jo ikke være kjempetopp alltid, av og til må det bare være greit, slik at man vet forskjellen på greit og kjempetopp. Tenk om eg hadde skreve adle innlegga mine i den typiske "stil i 4 klasse" stilen! Måtte bare testa de ud:)

Nei, te sagen, eg trives knallgodt heima å på trevaren! Å ja, live e faktisk hærligt:) Men, som nevnt, live kan kje allti ver heilt topp, å de fekk eg erfara her en dag. De hadde seg nemligt sånn, at eg hadde glømt å henta någen karma eg sko ha. 4, for å ver heilt korrekte. De så då skjer, e at di kjøre karmane ner en etasje, te rullebanane. Der e eg absolutt ikje kjent i de heila tatt! De hadde karmane mine blitt, å eg kjente at eg fekk litt panikk. Såg for meg heila scenarioe me at eg gjekk ront øvealt å på adle bana å leida itte mine 4 karma. Hadde kje våre så jillt å spurt folk heller, "karmane mine, he du sitt dei? Eg finne di kje ser du." Dette her va på slutten av dagen, de va fredag, å dei fleste hadde gått. Så, eg gjekk ner, å bjynte å leida litt, fant di selfølgele ikje, så de endte me at eg stempla ud å gjekk heim, mens eg sa te meg sjøl om igjen å om igjen "nå e de helg, de tar me på mandag." Nytta selfølgele ikje. Tenkte på de jønå helgå, kor i all verden eg sko leida itte di, kem eg sko spør... Uintressang historie seie du? Grett, me hoppe te slutten, når mandagen kom sto karmane på plassen min:)

Ellers va eg i Bergen i helgå. Reiste ud te Sola på fredag itte arbei, å va absolutt ikje gira. Va skråsikker på at eg kom te å snu før eg kom ud å heller reisa te kvadrat å treffa mor å mona, å bare ver heima, å blei faktisk sjikkele øverraska av meg sjøl når eg faktisk såd på flye! Trur egentle bare eg innbillte meg at eg sko flytta opp igjen når eg reiste:) Å ja, de va "faktisk" knalljillt å ver oppe igjen!!

He bjynt å sitt Beverly Hills nå, å de e faktisk farligt! Leve meg heilt inn i de å blir totalt hekta! Å ja, eg blir mesten skremt av kor "jentejenta" eg blir når eg ser de! Å ja, eg ska ærligt innrømma, at eg syns kje Dylan e så heilt galen!

I dag he eg våre sjå frisøren, for fysste gong på øve 6 måna. Du ser de, at sist gong eg klyppte meg, øvetalte frisøren meg te å klyppa pannelugg. "De ville passe møje bere te meg å stilen min." Koss u visste någe om meg å min "stil", de vett eg kje..u va sikkert en ekta menneskelesar! Men ja, eg seie alre imod frisøra, så de endte me at eg ikje langt i frå grinanne sette meg i bilen den dagen å kjørte heim frå frisøren, å si den dagen he eg spart. Men, nå va de på tide å klyppa seg igjen, å de blei ingen traumatiske opplevelsa! 1 stk langt foredrag om viktigheden av balsam i langt hår å 1 stk veeeldig god krem for håre mitt va de eg endte opp me! De versta e at av å te he eg lyst på pannelugg igjen! Men, ingen fare...jaja, alre sei alre! Forresten skråsikker på golfen komme te å eksplodere på en av dei neste turane! EU-godkejnnig here we come!

Ryktene svirre åg om at der e fleire så melde seg på "flytta frå Bergen å heim" prinsippe. Vedkommande bruge den velkjente metoden, argumentere for andre å seg sjøl me adle dei positive siene me å flytta heim, å adle dei negative me å ver igjen. Någen kritiserte meg åg for å bruga den metoden, men eg syns kje den ska kritiseras, du nevne jaffal både positive å negative sie! Redaksjonen har ikje lykkas me å få en kommentar, men vi (strengt tatt e de bare eg så sidde i redaksjonen, men eg lige å snakka litt pent om meg sjøl!) ønsker god tur hjem og velkommen:)

Og til slutt, intet EM på Norge...

Don't say I didn't warn you guys, "have to" publishing ain't nothing like the urge to publish..

tirsdag 6. november 2007

Gräddost

Lenge si oppdateringen har komt så fort! Men idag e håve mitt follt av tanka, någen store, kompliserte, religiøse å "meiningå me live" aktige, å andre relativt små, men dog fascineranne å interessange..syns eg!

De har seg sånn (når eg skrive har de seg veldigt ofta sånn at...) at eg har allti hatt en vannvittige kjærlighed te Tine Gräddost. Dersom navne ikje seie deg någe, ber eg deg sjekka ud bilde, sånn at der e fullstandigt klarhed for deg kæ eg snakke om, å ingen komplikasjona oppstår.

Når eg vokste opp, hadde me meste alre gräddost i hus. Svært svært sjelden, å bare ve litt finare anledninga elle høytide faktisk! En lange periode trudde eg gräddost va en ost så bare va te salgs i julen (någe så jo e ganske logisk si innpakkingå e røe..). Men, så hadde de seg sånn, at eg sov ofta sjå Tone Kristin å familien, å der hadde di ALLTID gräddost. Året rundt va der gräddost i kjøleskabe sjå dei! Så, då slo eg meg te ro me en nye forklaring, nemligt at denne osten måtte ver vannvittigt dyre, å at dei va fryktele rige!
Nå når eg he blitt tåligt voksen, he eg slått frå meg begge desse teoriane. Gräddost E te salgs året rundt, å nei, gräddost E ikje dyrt.

Va de alt, tenke du jedna. Men nei, de e ikje de. Eg trur nemligt eg har fonne forklaringen på kæforr me så sjelden hadde gräddost. På mandag va eg på mega, å då kjypte eg gräddost (som nevnt ovenfor, stor kjærlighet til denne ost - red.anm.). Idag e de tirsdag kveld, å der e ikje mer ost igjen. De va mandag igår. De e to daga de, på at eg aleina he åde opp heile osten... De versta e at eg he bare hatt ost som pålegg te kveldsmaden, någe som då me min 2mx jer et følgande resultat:
1 måltid + 1 måltid = 2 måltid. En halv gräddost per 1 måltid gange ... her konne eg lagt te en voldsomme ligning, men eg e prinsipielt ikje så glae i matte, å si eg kje hadde 3mx prøve eg ikje på de en gong.

Point of story: viss foreldrene mine sko dekkt mitt gräddost behov jønå oppveksten ville sannsynligvis Tone Kristin sin familie verkele blitt veldig rige i forhold te åsse. Å de e bare meg. Dei andre systrene hadde sikkert heller kje spart på osten kjenne eg di rett! Eg e dyre i påleggsdrift..trønderfår e eg åg glae i...

De e en enkel tanke, men de e der de bjynne. Veien frå Gräddost te trønderfår, å viare te "eksistere me verkele" e kje lange!

søndag 4. november 2007

Wolverhampton, wolverhampton, go, go, go!

Då va de på tide me nytt livstegn frå Bergsåker, å ja, eg leve, i beste velgående! Eg bjynne faktisk endele å få et litt mer stabilt liv, har hatt min fyste dag på trevaren (konge å ver tebage!), fått pakkt ud litt, hatt min fyste tur på krambuå itte eg flytta heim ("neimen, he du ferie? e de sant, e du tebage for godt? de va jillt!" å ja, eg trur på di åg eg!), å fonne meg godt te rette!

For all del, tiå som arbeisledige va ikje så galen, u va fascineranne på sitt vis.. Tilstanden blei veldigt møje bere når eg kom heim, å fekk et nytt medlem i arbeidsledige-klubben, nemligt Helene! Der e nok fleire arbeisledige i område åg, men de blei me åsse to.. Så eg har hunge en del i stavanger sjå hu å Anne Mette, bare slappt av, såde på kafe i mange tima, å fundert øve live øve kaffi å smågodt, de e kje mer så ska te, så e live ganske så bra!

Sånn ellers he de våre ei rolige helg, va sjå siri på fredag, barnavakt på maren å sondre igår, å sjå far i sirdal idag. Hærlige helg me andre ord! Har lert møje nytt idag. Du ser de at me bjynte å snakka om løgnaslage, om schreiner, steinar lyse å per inge, å då kom møje fram! Eg he allti skrøyt av at far gjekk i klasse me steinar lyse, de e kje adle så he syns de he våre liga stort, men eg he nøde de me dei så he blitt misunnelige jaffal! Någen he svart tebage me "kem de e?", å då he eg følt en store skoffelse inni meg. Ikje for at di ikje vett kem an e, de får ver deiras problem, sjøl om eg syns synd om di for de åg, men nettopp forde dette he våre en store ting for meg, å når eg då fortelle de, vil eg heøst ha en reaksjon a la "nei, seriøst? såå konge! heldigen!"
Men ja, me såd alså å snakkte om desse her, å då kom der fram møje, blant aent (nå kan dåkke så ikje e intresserte egentle bare slutta å lesa..)

- far hang me dag schreiner ca kvar helg på gymnase, di såg tippekampa heima sjå "dag å di" (hørres de kje kult d vel??)
- dag holdt me wolverhampton (wolfs?)
- far te steinar va vaktmester i symmehallen der di hadde bading på gymnase
- morå te an steinar va ei trange (lokalt ord..) dama så hette nelly
- morå te dag va ei flotte dama (eg må sei mor te dag vant øve mor te steinar då!)
- i tillegg så kjenne alså far far te kristian valen, an spelte på jarl:)
- verken dag elle steinar va særligt løgne i ungdomsårå..

Der kom fram litt mer, men av frykt for kem så kan lesa dette her (kan jo alre veda om dag elle steinar e innpå!), får de ver nok:)
Så, itte me hadde snakkt litt om dette, tipsa inger meg at "sound of schreiner" sko ha ekstraforestillinga te helgå, å biletta e bestilt! Både glede å grue meg. Føle av en elle aen gronn der ikje komme te å ver så mange unde, å et aent bekymringsmoment e at eg e kjende for å ha en veldig lide diskre latter..føle mesten eg må øva inn en nye! Men, på den annen side, når du ser typisk revya å sånn føle eg allti du hørre mange utprega høde å lide diskre lattera..så, de ska sikkert ver sånn!
Vurdere åg sterkt å bestilla ei t-skjortå me "Wolverhampton", føle de kan ver et bra triks for å komma i kontakt me dag sjøl, eventuelt åg lera meg et par supportersanga, å nynna på dei i pausane, me tanke på at plassane e veldigt langt bag må eg nok nynna fryktele høgt..

Ellers he åg dette våre ei helg der eg he lest en del. Om Che Guevara, Arcade Fire, Haile Selassie å rastafari, å for spesielt intresserte kan eg anbefala en link så forklare innholde på Arcade Fire sitt album "Neon Bible" vilt godt!
- http://www.groove.no/html/review/41822178.html

torsdag 25. oktober 2007

Back at my roots...!

Yes, nå e eg heima! Merkeligt å ver tebage, å ja, de va faktisk trist å forlada Bergen, men for all del, hærligt å ver home again åg!

Turen ner gjekk egentle ganske fint, VAGGA ner te busstoppen, å ja, de e uden øvedriving, eg vagga verkele! Hadde toge på meg dei tjokkaste joggeklenå eg he (å ja, eg va VARME!), både for då slapp eg å ha jakka, å for då sparte eg den plassen i bagasjen. Så va de en tunge bag, sekk på ryggen å håndtaska, å store dela av turen snakkte eg i telefonen me toni, de gjor egentle de heila litt mer komplisert, men så følte eg meg såpass domme der eg gjekk åg å då hjelpe de ofta å snakka me någen. Men, for all del, slapp av, eg kom meg te bussen, å ja, eg nådde an åg!

Greide meg egentle ganske godt på flyplassen åg. Sjekkte inn bagasjen, å gjekk for å finna någe mad. Hadde egentle vilt lyst på pølsa, men eg har någe prinsipielt imod å sidda å eda mad heilt aleina (egentle e de kje någe prinsipielt, eg bare syns de ser så stakkarsligt ud), så eg endte opp me en påse me bolle, de e liksom kje så gale å eda aleina.. Så der såd eg på en benk å åd te me konne gå på flye. De e ganske lenge si eg he toge fly, så de va fysste gong itte dei nye reglane me kor møje flydanne væska du kan ha me deg blei innført, å de va eg litt skeptiske te, kæ går egentle som flydanne væska? De einaste eg hadde så konne gå som væska, va to lipsyla, så dei tog eg ud, å sto klar me i håndå, fast bestemt på å lada som eg hadde føge mange gonge itte reglane kom. I den andra håndå hadde eg en kaffi, de falt meg kje inn at eg ikje konne gå jønå me den. Når de endele blei min tur, smilte bare han så sto der i de eg va i ferd me å legga dei to lipsylane oppi plastikkposen. "Du trenger ikkje legge di oppi altså, men du må nok legge fra deg kaffen." Eg følte meg litt domme, men la lipsylane oppi taskå igjen, gjekk ud av køen, drakk opp kaffien å heiv an, å stilte meg i kø igjen. Eg kom jønå.
Så va de bare å finna gaten. Eg fulgte pilene te nr 25, å stilte meg i kø der åg, ilag me en del andre, någen ganske sommersligt kledd egentle. De viste seg itte ei stonn at desse her sko te tenerife, å damå i skrankå forklarte meg veien te innenlands gate'ane. Eg syns fremdeles eg klarte meg ganske godt. Å eg kom meg trygt heim.

Så, nå e eg heima, ska bjynna på trevaren imårå elle mandag, endele klart bestemma meg, men, eg glede meg igroen åg:) Å i helgå e de opp te Bergen å henta resten av flyttelasse.
Itte eg kom heim har eg egentle gått totalt i dvalemodus. Trøtte heile dagane, å søve lenge, men eg trur faktisk eg he fonne forklaringen. I Bergen hadde eg allti jaffal 1 liter kaffi te dagen, mens heima he eg liksom bare hatt på ittemiddagane, når de e ti for kaffimad å besøg av systrene å ungane..

Helt til slutt, fekk en invitasjon te ei gruppa på facebook, "Ja til tunge avgifter på brus og godteri, og billigere frukt og grønnsaker," nok et bevis på at facebook-venna e "venna" så ikje kjenne deg sånn kjempegodt, å omvendt..men, de va sikkert en fine tanke:)

mandag 22. oktober 2007

Going back to my roots!

Adle går på en smell i blant, elle ofta. Å de e akkorat de eg he gjort nå, gått på en kraftige smell. Kagekrem. De har seg nemligt sånn, at nå når eg bare har fri, så blir de te at eg sidde oppe litt lenger enn dei andre. Spesielt nå i de sista, når eg har gått te anskaffelse av "Tv2 Sumo." Ofta he eg åg någe mad mens eg ser adle mulige reprisa å seria, å de va nettopp de eg hadde idag åg. Eg e jo kjent for å ha et unormalt inntag av sjokolade, men ikvell va der heilt tomt i adle skab! Som kriseløysning blei de då te at eg lagte sjokoladekagekrem. Eg hadde fleire skåle kagekrem, å kaffi, å i bjynnelsen va de meget godt. Så ittekvart blei de litt kvalmanne, men eg tenkte eg konne kje je meg så lett, så eg fortsatte, å de heila endte me at eg blei sjikkele dårlige! Alre mer kagekrem!

Ellers he eg nå bestilt fly heim, tirsdag 14.45 går flye frå Bergen, å så e de back to my roots! Om de blir hotell elle trevaren e kje heilt bestemt, men, nå ska eg jaffal heim:) For all del, eg har kje mistreves i Bergen, eg bare foretrekke Stavangerområde! He såvidt begynt å pakka. Me tanke på at eg ska ta fly, blir de kje så møje eg får me meg i fysste omgang, ser allerede for meg kor nerlesste eg komme te å ver når eg går ner te bussen, men, så lenge eg ikje tippe så..! He plana om å reisa opp igjen me golfen te helgå å henta heim mer:)

Trur egentle ikje de går sjikkele opp for meg at eg faktisk ska flytta heim, men på en aen måde he eg alre følt sjikkele at eg bur her. Eg he liksom bare våre her, men de he liksom kje våre HEIMA. Men selfølgele, de blir jo trist åg, flytta frå astrid å anna lena, 2 etasjen, sandra å ragnhild, folkå i klassen (men dei he eg jo kje sitt så møje te uansitt itte eg slutta, så, der e jo grense for kor trist de blir!), å ikje minst dei goe naboane våre i 28'en, gunnar & co! Gunnar he våre en slags mentor når eg sko finna ud kæ eg sko jer "Nei, ikje slutt på skulen, du komme deg lett jønå lærarstudie", men Bente slutta. "Finn deg en jobb i Bergen", Bente fant seg arbei heima. Men for all del, eg har goe tru på deg som lærar! De e løye de, du argumentere å jer som regel allti modsatt av de andre seie, fascineranne..! En aen ting så e løye, e at eg syns faktisk ikje de e nederlag i de heila å komma heim igjen, egentle burde eg jo syns de, men eg syns kje de i de heila tatt! Eg glede meg bare! Men, de e jo litt grett åg, nå he eg fått prøvt koss de e å bu i Bergen, å koss de e å ver student! Eg har åg ei høge bodda me bøge, en 20-30 stk vil eg tippa, så eg sikkert alre komme te å få bruk for! Men, kjekt å ha:)

Selfølgele komme eg åg te å savna Davy. Kem Davy? Davy Wathne vel! Dotterå hans bur rett borti gadå, sånt at me ser ofta bilen hans parkerte, å av å te treffe me på an åg. Då slår an selfølgele av en prad, å de enne allti me at eg må sei "Nei Davy, nå får de ver nok, nå må eg komma meg heim!" An tog de kje så fint når eg sa eg sko flytta, å då måtte eg åg sei "Nei Davy, ikje grin, du vett at de e kje her eg hørre te, så nå må de så ska skje skje!"
Någe av de mest tragiska, e at eg he ikje toge fløyen ennå! De vil sei, at eg he kun imårå igjen å jer de på!
Nå he eg åg endele fått meg telefon å sim kort, men, an funke ikje..går kje an å verken ringa elle senna melling, men, de va jo kje derfor eg ville ha meg telefon! Neidå, eg hadde bare hørt at der låg så mange konge ringetona på denne modellen, å de stemte! Pluss at der e vannvittigt mange forskjellige lys-blinke-program så du kan vella mødlå, de va eg kje klar øve en gong, så de va bare bonus!

Last, but not least, eg, siri å mona ska på Bjørn Eidsvåg konsert i domkjørkå i Stavanger 10 november, glede meg!!!

Så, heilt te slutt, gå inn her å hørr I fred kan eg sova, love deg, sånn har du allre hørt an før!!:) http://www.myspace.com/jesubaadn

søndag 14. oktober 2007

Pressemelding

Itte møje om å men, har eg fonne ud at jo, de besta e å bare gå offentligt ud me de. Nei, eg e verken forlovte, fått meg type, fonne meg jobb, elle bestemt meg for Jilja elle Bergen.
Nei, de eg nå ska fortella dåkke, e der nok mange så allerede vett, mens andre bare har merka de, men alre fått en bekreftelse frå meg. De har seg nemlig sånn, at når eg va liden, gjekk eg jønå en heftige brille/lapp på aua periode. Gong på gong va brillene plutsele "vekke" elle "tilfeldigvis ødelagte". Trur kje heilt eg forsto at brille va ganske dyrt, å eg såg kje på de som en nødvendig hjelp, men som et ønske om at eg sko sjå domme ud frå mine foreldre.
Som om ikje de va nok, opererte eg åg aua/auene (de e eg litt usikker på) for skjegling. De burde jo ha gjort sitt te at auene mine va sikra ud live, men neidå! Eg skjegle igjen. Sånn egentle jer de meg kje så møje, å de e kje allti, men av å te blir situasjonane litt pinlige nettopp på gronn av skjeglingå.

Eg kan ha en heilt normale samtale, å sjå heilt normalt. Men, så bjynne eg å tenka på de, (skjegle eg, ser eg normalt?) å kjenna itte, å då bjynne de. Eg konsentrere meg om å fokusera me begge auene, men då nytte de kje uansitt.
De e kje adle så merke de heller, å de jo kje sikkert eg jer de kvar gong eg føle eg jer de.
Men, forde eg føle eg jer de, blir de te at eg ser en aen retning. I en tomannssamtale e de kje sånn kjempebra å stå å sjå en heilt aen vei mens du snakke me någen, du kan egentle verka ganske uintresserte i de den andre har å sei, elle enkelt å grett bare framstå som totalt fjerne.
Eg skjems kje øve de, så av å te seie eg "eg vett eg skjegle alså" (akkorat som eg anklage dei for å tenka de), men tingen e de, at då går de meste kje å snakka normalt ittepå, for då blir de te at modparten bare fokusere på om eg skjegle elle ikje.
Sånn, nå vett jaffal et par av norges befolkning at eg skjegle. Å snakke du me meg, å eg ser en aen vei, vett du kæforr. Å sko de ha seg at du snakke om någe totalt uintressant, kan du tenka at de e pga skjeglingå eg ser vekk..
Om eg ska gå te en optiker å få linse, har eg kje tenkt så møje på. Har ingen plana om de foreløpigt. Trur eg har fonne ud kæforret aua der e någe gale me nå, så vurdere sterkt å laga min egen "lapp" å klistra øve de "friska" aua, sånn at de "sjuga" kan trena seg opp.

torsdag 11. oktober 2007

Don't you cry tonight

Klokkå e kvart øve 3 på nåttå, å ja, eg sidde oppe ennå. Eg e trøtte, men på gronn av en feiltagelse har eg drukke snart 2 liter kaffi, å då får du kje sova så fort. Selfølgele va eg klar øve de va kaffi eg drakk, men tingen va de, at itte eg va ferige me dagens kanna, sko eg bare jer alt klart te imåråtiligt, tog oppi kaffipulver å vatn, sånt eg bare konne skrua an på før eg gjekk på bade. Men, av en elle aen gronn skrudde eg an på åg. Plutsele sto eg bare på kjykkene å såg at der va 1 liter nykokte kaffi i kaffitraktaren. Så, då tenkte eg, jaja, kan jo alltis sjå en te episode gilmore girls å drikka an. Så, eg jor de. Eg såg den aller siste gilmore episoden. Å eg grein. Gong på gong. Trur eg blir ganske sentimentale når eg e trøtte, å kan grina av de mesta. De e min egen feil åg, for eg galre opp meg sjøl. Itte den triste gilmoren, lasta eg nemligt ner "jesus er kongen min" frå titanic, då når di spele på fiolin. De e någe av de tristaste eg vett. Så, nå sidde eg her å hørra an på repeat, mens eg ennå drikke kaffi, å e livredde for at någe felt ska skje me någen, å at eg ikje ska få de me meg elle ver der.

Kvellens visdomsord: Vis at du e glae i dei du e glae i!

Kor lide typisk meg e dette innlegge? Sko trudd de hadde klikka for meg, men slapp av, eg e trøtte!

onsdag 10. oktober 2007

Søker herved på deres stilling som hjemmeværende husmor...!

De e de eg har våre idag, heimaverande husmor, å de he våre totalt diggbart! Astrid vekkte meg i 8tiå når hu gjekk, så då sto eg hallveis opp, sjekkte litt ting på dataen, før eg sov bittelitt te. De hadde seg nemligt sånn, at di søkte itte nattevakt som resepsjonist på et hotell rett neri her, å eg tenkte, ey! De kan eg ver! Men, før eg engong fekk sendt søknaden, va stillingen besatt..
Kan jo og nevna de viss någen ikje sko ha fått de me seg; ja, eg ska nok dessverre slutta på skulen, eg syns kje de e någe nederlag eg, men eg tenkte eg måtte legga te et dessverre av medlidenhet te adle dåkke så tenkte eg sko bli någe stort, eg føle me dåkkas tap, kondolere!

Men ja, stillingen va besatt, så då tenkte eg, søren helle, eg står opp tiligt å e husmor! Å som enhver god husmor kokte eg litt kaffi mens eg va på bade, å gjekk ud å slappte av litt før eg sette i gang! Å ja, eg storkoste meg! Rydda, støvsugte, vaskte, la samen kler, rista sofatrekk å heiv søppel, mens eg hørrte dire straights! Vurderte å laga julakage å hørra julamusikk åg, men eg måtte nekta meg sjøl de.. Så, nå he eg fonne ud av de, de e dette eg vil bli!

Kæ ska eg fina på nå då? eg trur dei så stresse mest på mine vegne e:
- Siri, som dagligt spør om eg har våre på skulen å kæ eg ska jer:)
- Toni, som anbefale at eg bare reise heim å arbeie på trevaren mens eg finne ud kæ eg ska jer, bare sånn eg he någe å jer på dagane:)
- Mor te Toni, altså tante Jorunn:) Lufta forsiktigt tanken om at "de e så jillt å ver tebage at eg trur eg vil slutta på skulen" i ferien, å ja, eg såg et stort snev (kan du sei stort snev?) av bekymring i auene nas, å nei, eg måtte for all del ikje slutta på skulen å bjynna på trevaren!

Men slapp av, eg vett dåkke meine de godt, å eg e glae di e bekymra på mine vegne:)

Mor trur eg kje bekymre seg så møje, å i tilfelle mest for koss de ska gå viss eg flytte heim heim, itte å ha budd så lenge for meg sjøl.

Far har den klassiske far-"innstillingen": jaja, de ordne seg dette vett du!

Mona vett eg faktisk kje heilt..eg lure på om u i udgangspunkte ikje vett heilt kæ eg jer her oppe, elle, selfølgele vett u de jo, men jedna ikje forstår heilt koss de funke, elle, nei, eg vettkje kæ mona syns!

Inger trur eg egentle bare syns de heila e ganske løye!

Når eg hørre Johnny Cash å Mark Knopfler jer eg någe spesielt me monnen å auene, forme lippene på en heilt spesielle måde, de e for eg innbille meg dei jer sånn, å at eg ligne på di viss eg jer sånn..merkele! Eg vett de e teit å at eg ikje ligne, men alligavel "vett" eg de e likt... Trur faktisk eg jer de me andre artista åg, skifte itte kem eg ska ver..

Well, well, that's it, har et ganske travelt liv akkorat nå, he plutseligt komt på de at de e så lenge si eg he hørrt på Clapton at eg må bjynna me de ijen, meste felt å sei de men eg hadde glømt ud kor bra an va! Pluss at eg å Astrid ska snart ud å kjøba smågodt...

Heilt te slutt, av desse alternativå, kæ ville DU gjort?

 1. Fortsatt på skulen (men de trur eg kje eg vil alså)

 2. Prøvt å funne arbei i Bergen, å budd her fram te sommaren

 3. Flytta tebage, å bjynt på trevaren

 4. Flytta tebage å blitt resepsjonist:)

Song of the day: Dire Straights - So far away from me!

P.S: Eg he kje telefon for tiå..en fyr stjal heila taskå mens eg såd å åd bakt potet...

tirsdag 2. oktober 2007

Ain't got the spirit..

Neidå, de e kje snakk om the holy spirit (strengt tatt ghost på engelsk, men ikje gidd å ver så prippen..), de e snakk om the blogging-spirit, de e kun tetag akkorat nå! Men, fansen skrige, "nytt innlegg, kom an, plis då"..å av frykt for at heile livsgleden deiras ligge på om eg oppdatere elle ikje, så får eg heller skriva et innlegg!
E heima nå, he studievega, så då e de sweet home jiljabama! De e faktisk sweet åg de! Såå jillt å sjå tantungane igjen:) Verka kje ¨så någen av di merkte eg hadde våre vekke, vettkje heilt koss eg ska ta de..hm, fokusere på de positiva, di va kje redde meg:) Hadde kje me snob te di en gong:)
E på trevaren denn evegå, faktisk vilt jillt å ver tebage! Å si sist har eg til å me lert någe nytt, montera beslag på siehengsla vindu:) slå den du! før va de bare glidehengsla å topphengsla, men nei, nå e de siehengsla åg, de e faktisk ganske stort!
Toni åg e heima nå, va å henta na på flyplassen på syndag. Eg va, som aldri, ude i goe ti. Selfølgele va flye forsinka når eg faktisk va ude i goe ti, så de blei en å en hall times venting på sola. Leida i evighed itte parkeringsplass, mens golfen hørtes ud så an sko eksplodera kvart øyeblikk, å endte te slutt i panikk å pinlighed opp på sola helikopter-service private parkeringsplass! De e då de går opp for meg kor hærligt de e å ver tebage. Ingen bod. Ingen falken. Så, der åd eg i bilen å hadde kje så møje å jer, men holdt meg sjøl optatt me å fylla me kor mange bila der va på plan 1, plan 2 å plan 3 i parkeringshuse. På en å en hall time forlot to bila parkeringsplan 3..elle va de parkeringsplan 1..eg e i tvil..skoffa øve egen innsats, men to bila forlot parkeringshuse jaffal!
Ellers va de avslapning me jengen sjå gaute å marie på fredag, barnavakt på thomas på lørdag, selskab te mor på syndag, byrkjedal me jengen igår, udøve te kvadrat å på sygebesøg sjå onkel idag, å imårå e de opp i hyttå te toni å dei:)
Frykte meste eg i løbe av vegå ska bestemma meg for å bare flytta ner å bjynna på trevaren igjen, bu heima, prøve å finna en plass for meg sjøl, å bare betala leia i bergen te åre e slutt:) folk syns sikkert de hørres vilt kjedele ud me vindusfabrikk, men eg trives faktisk knallgodt! Å jilja e "faktisk" knalljillt, heile familien, adle systrene, ongane å adle bur ront her, eg åg vil! Kæforr i all verden ska eg bruga 4 år på å bli lærar? Så møje vil eg de vel kje? Dessuten he eg kje sjøldisiplin nok te å lesa, bestilt øve 20 bøge, å ikje ei har eg lest i! Di ligge bare der heilt nye å fine i to bunke! Eg vil ver her, arbeia, kjøra ront i golfen, reisa udøve av å te, nyda de! Harkje vågt nevnt de for mor ennå, å ikje astrid å anna lena heller når eg tenke meg om..:) Så irritere de meg alt eg går glipp av, livsviktige ting som f.eks;

- mona he bjynt på trimmen (ikje at de e revolusjonerane nyhede, men de e sånt eg hadde visst hadde eg budd her)
- siri å dei he ommøblert i ståvå
- mor he fått nye gardine
- folk kan ha fått nye kler for leeenge si, men for meg e di nye nå
- der e komt nye bru øve elvå
- maren kan meste sidda sjøl
- der e meste heilt klart der den nya krambuå ska stå

Eg vil reisa udøve på lønningsdagen å kjøba någe jillt! Eg vil ha et koseligt hus å bu på jilja!
Føle eg e i trassalderen:) sjikkele syden å "gidde kje!" kem sko trudd de? Bente så, grett nok, he allti våre slakke, leda fraværslistene å gjort alt i siste liden, men ligavell allti gjort de eg ska å klart meg godt, men nei, nå er det slutt! Opprør:)

Forresteb kjypt nye tskjorta idag, me erling, bernt, kakemonstere å någen frå sesam stasjon på, sesam stasjon va eg alre sørligt fan av, men erling å bernt derimod!:)
Dagens sang..hm, radio nowhere trur eg, bruce springsteen, han har forresten komt me nye cd, anbefales! Ellers e hey there delilah ganske fine..

Sorry sydingå:) Eg e egentle veldig glae:)

onsdag 19. september 2007

Match.com og Landsfårbundet

Idag når eg hadde sjekkt adle dei faste siene på internett, surfa eg bare litt ront. Plutsele såg eg en annonse på startsiå "match.com - finn single her!"
De e jo kje akkorat fysste gongen eg ser en sånnen annonse, for all del, men idag tog eg heilt av, å gjekk inn på de! He allti hatt lyst å sjekka koss de e, men trudde du måtte laga profil for å sjå folkå, men de måtte du kje! (elle, du måtte for å sjå heile profilane deiras, men de hadde eg kje så store interesse av, tru de elle ei..) Så eg søkte "menn, 21-25 år". Eg fekk 34 sie, me 15 forskjellige gutta på kvar sia. 22 av dei siene va folk frå rogaland..interessant!

Ellers e nå skuespele framført. Igår. Klarte selfølgele forsova meg, kvart øve 8 sko eg stått på busstoppen, kvart øve 10 sto eg der, men, rakk de akkorat! Jepp, så eg he såde på en scene framføre store dela å hatt monolog på lissom-østlandsk, men, faktisk litt kick åg!

Visste du forresten at der e någe så hette Landsfårbundet? Yes, de e en interesseorganisasjon så arbeie utelukkane me fårikålrelaterte saker.. Stifteren hette visstnok Ulf, å dette står skreve om an:
"Som en politisk ringsau med fortid som blant annet æresmedlem i Fårikålens Venner, har Ulf vært brennende engasjert i fårikål og norske mattradisjoner siden barnsben av. Etter å ha innsett at han kunne gjøre mer utenfor gryta enn i den, slo Ulf i fjor høst fra seg sin livslange drøm om å bli fårikål selv, og jobber nå som eneste helttidsansatte i Landsfårbundet."
Internett fascinere meg!

Ellers ikje så møje nytt så he skjedd, men me he fått åsse husblogg; http://ladegardsgaten34.blogspot.com/!

Når eg va liden fekk eg kje sidda på fonge te systrene. Di konne visst kjenna beinå i rauå, å de va vondt å ekkelt. Nå e kje de et problem lenger, men alligavel mislige folk at eg sidde på di.

Anyways, litt bilde te slutt...

Eg bruge guttaparfyme. 212 for men.

Fekk tannlegeinnkallelse idag. Hørre du for meg:
Tannlegen: "Ja, no har du hatt et år på deg, så no har du vel tatt til fornuft å går med på å trække tænnænæ?!"
Eg: "Nei!"

Eg savne Tor å Bjørn frå radiofrokosten i p4!

torsdag 13. september 2007

Here comes a regular!

Snart nye helg! Digg! -tiå går faktisk sinnsjukt fort, te tross for at eg ikje jer så møje mer enn å gå på skulen å slappa av..sitt vekk frå adle konsertane å sånt eg "selfølgele ska på".. De e egentle ganske fascineranne, kjøbe BT-aviså ganske ofta, sjekke kæ så skjer, å finne ud mange ting eg ska på. Glede meg sjikkeligt åg, men så blir de alre! Trur egentle eg e klar øve de antagele ikje blir når eg planlegge kæ eg ska, men alligavel glede eg meg sjikkeligt!

He bare valgfag på skulen nå, de vil sei 4 vege me drama, ganske løye egentle! Ska ha forestilling på tirsdag, å eg e en sjikkele relaxa fyr på 23, så hette endre lindgård (siri: håbe de va grett:) an passte så te å hetta endre å då blei de liksom automatisk lindgård, men eg tog jaffal å i plassen for aa..), snakke totalt blandingsdialekt (flytta møje), reggae-dude, å eg he på meg sæggeboksa å svære bob marley tskjorta! Den e forresten nye! Bestilte på internett sist vega, tenkte at neidå, m i guttastørrelse kan kje ver så stort, men de va de..u går te knenå. Eg hadde bestemt meg for at den sko eg ha på skulen dagen itte eg fekk na, uansitt kor svære u va. Så, mårånnen kom, å eg tredde na øve håve, å heile veien ner te knenå. Vurderte et øyeblikk å bare ha ei stilongs onna å belte, men tnekte at nei! De ville meste våre blasfemisk mod heile reggae-stilen. Så de endte me at eg "la u opp" me sikkerhetsnåle i rødt, gult å grønt, blei faktisk ganske fornødde! Å fysste tanken va "nå sko toni sitt meg"! U hadde definitivt ikje gått på krambuå me meg sånn!

Sånn ellers forsov eg meg denne vegå. Sprang (nei, eg jor kje de, men eg gjekk så fort eg klarte) ner te busstoppen, prøvde å pusta roligt, å sjekkte klokkå, eg nådde an. Kjøre både lokal å ekspressbuss te skulen, å då pleie eg allti ta ekspressbussen, den stoppe kje så mange plasse å går fortare. Så, når lokalbussen kom, gjekk eg kje på, smilte bare te NLA-fokå så såd inni, å venta på ekspressbussen. Ekspressbussen kom alre. An hadde nok gått. Så eg såd der øve en time å venta på neste buss. De va intressant å tankefullt...

Imårå ska eg på teater. Ska sjå "kirsebærhaven" av Anton T-et elle aent, obiligatorisk me dramaklassen. E på en måde litt skeptiske te heila teatergreiene, kjenne eg glede meg ikje, men på en måde kan de ver eg lige de åg. Uansitt glede eg meg te å utforska kor møje du kan pirra (usikker om de e rett ord) ihuga teatergjengara. Kor møje ska te for å vippa di heilt av pinnen? E de nok at du sjøl sidde å ede knitranne snob, elle bør du sedda i gang en store "vil du ha, vil du ha, senn viare" bevegelse? Ska eg foreslå å ta bølgå midt i forestillingen? Le på totalt upassana plassa? Ler folk i de heila tatt på teater? E de lov å ha me mad/snob? De trur eg egentle ikje. Jaffal ikje popcorn, sannsynligvis.

En aen ting så skjer imårå, e de at eg å karina ska ud å sjå på brudekjola!! Hu å jarle komme te bergen i helgå, sweeeet!! Trur eg må lesa litt om koss en forlover ska oppføra seg, oppgava, koss eg ska opptre å litt sånt! He null peiling på någe, men gu kor eg gleder meg!!!:)

Eg lige meg aleina me musikken eg. De bare e sånn. Trives i mitt eget selskab, å eg lige de.
Men eg syns de e trist Pavarotti e døe... Åsså lige eg bere dei røe enn FRP, men de vett eg kje om eg ska sei.
Te slutt komme der endele litt bilde frå huse (slapp av, men e kje ferige å laga te), samboarane,
luktgreiå eg monterte i do (uden verktøy å greie), å den nya tskjortå!
"Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds..."fredag 7. september 2007

Eg savne...Å selfølgele resten av familyen åg:) Å Per Inge Torkelsen..å Steinar Lyse..å Dag Schreiner..Stavanger generelt..heim te mor på kaga å kaffi..hall 12 pausen på trevaren..ud te ålgård å ta sol...hanla på mega...toni...dobbelsengå i kristinahuse..(nei me låg ikje i sama sengå, eg hadde dobbelseng!)..krambuå...jengen...te sannes på kino...kinaen... Der e selfølgele de her åg, men her e de så stort, å så møje å vella i, så de e liksom kje heilt den same gleden!

onsdag 5. september 2007

Quick update!

Denne gongen hadde eg faktisk trudd eg sko klara de. Kor vanskele konne de ver å ikje eda snob itte 9..? Veldigt vanskele! Me begynte på mandag, å reglana va klare: ikje sjokolade, ikje is (jaffal kje me sjokoladesaus å nonstop), å ikje tillatt å bare eda kremen på sjokoladekaga..ede du heila stykke e de greit.
Som sagt, mandag starta me, å de gjekk heilt fint fram te dei andre la seg. Eg såd oppe aleina å såg friends, å eg visste egentle me meg sjøl kæ så kom te å skje. De skjedde åg. Eg fant fram en tallerk me mange sjokoladekagestykke, å åd kun kremen (nå ser dåkke for dåkke et sjikkele kagemonster så grapse sjikkele å e heilt desperate itte kagekrem, men eg he en teknikk, du bare skille botnen å kremen me en kniv)... Så, når eg hadde åde kremen på adle så va på tallerken, fant eg 5 te, å åd kremen på dei åg, de føltes godt. Eg hadde faktisk ikje litt dårlige samvittighed en gong. Elle, eg syns på en måde synd om Astrid å Anna Lena, trur faktisk di har tru på at eg åg kan klara dette her.
Eg sa te di kæ eg hadde gjort dagen itte, di blei kje sinte. Me konstaterte adle 3 at me måtte finna på en straff framøve, som blei at den (som antagele allti blir meg) så ikje klare de ikje får eda sjokolade itte 6 dagen itte...
Igår skjedde de igjen. Når adle hadde lagt seg fant eg fram daim å firkløver, å såg friends. Igjen. Eg harkje sagt de te di denne gongen, vett ikje om eg ska heller, sjøl om eg vett de e best å fortella sannheden..
Idag har eg klart meg godt, te nå jaffal. Føle Astrid bevisst e vågen lenge, sånn at u kan sjekka kæ eg jer, men de e jedna bare någe eg føle åg..livet e hardt!
Sånn ellers går live gudd:) Lide nytt så he skjedd, udenom at me har fått internett i leiligheden, å he hatt vår fysste kebab si me kom te Bergen, vilt godt! Så har eg fått nye Bob Marley film!

Bare 1 dag te helg nå, he fri fredagane, tanken he så vidt slått meg om eg ska ha skikkele langhelg å ver heima imårå, men eg e kje heilt ferige å tenka på de ennå...

mandag 3. september 2007

How can I live without you...?

Någe kjærlighetskliss tenke du jedna når du ser øveskriftå. Feil!
De heila starta på fredag. Eg hadde fri, sov lenge, å blei vekkte av at astrid ringte. Me sko treffas på butikken om et kvarter. Greit de! Når eg då hadde fått på meg joggeklenå (sorry guys, ikje sett me matchende bokså å jomper, men still good..) å va på vei nerøve mod na, ringe u ijen. Eg tenke "søren, eg vett eg e seine, men for hennas eget beste seie eg eg e der om 2 minutt, u vett at de ikje e sant uansitt men.." U sko kje spør om eg kom snart. Nei, de u lurte på va om eg hadde sjekkt om bilen min va der. Nei, de hadde eg kje, som regel pleie eg kje sjekka om an e der, eg bare e ude å hente ei bod i ny å ne, men sånn ellers e eg sabla sikker an står der. Anyway, en falken bil hadde akkorat kjørt forbi na, me en champagnefarga golf me svarte å kvide wunderbauma hengane framme bagpå lasteplanen.. Me tanke på at der e et fåtall champagnefarga golfa me svart å kvidruditte wunderbaume henganne framme, va eg temmele sikker på at min bil ikje sto feilparkerte der så an pleie. Eg hadde rett. Vanligvis føles de godt å ha rett, ikje denne gongen.
Men, lettsindige så eg e, så drøyde eg å tenka på alt så måtte ordnas å kor irritetanne å typisk de va, te litt udi helgå. De har seg nemligt sånn, at falken drive en sabla eksklusive parkeringsplass, enten du vil ha bilen der elle ikje, å di har den nette sum av 1000,- kr per nått. "Få an ud så fort så muligt" tenke du jedna, men de va kje så lett. Før eg flytta opp omregistrerte eg nemligt bilen, sette an øve på mor, me tanke på at økonomien ikje va så gira på å betala en svindyre forsikring, å de blei møje billigare når an sto i mor sitt navn. (Jo, de koste jo litt å omregistrera an åg, men hallo, kæ jer en vel kje for å få bilen te bergen? Perspective folks..)
Si an nå sto i mor sitt navn, konne eg ikje onna någen omstendighede få bilen ud frå falken uden at mor va der. Så, søndagsittemiddag, når eg sto opp, hadde eg 8 ubesvarte anrop, å en melling frå mor: hu å inger sko fyga opp syndagskvell å kjøra bilen heim. De va då eg blei stressa. Eg lige kje å ver stressa, å jaffal kje bjynna dagen me de. Koss sko eg få di frå flyplassen te bergen? Alre om eg klarte få di på rett buss, å koss sko me finna falken, komma åsse derte, kor sko di sova, å va de trygt for dei å kjøra heim bilen?
Eg fekk karsten me på de lykkeliga å nøye planlagte familietreffe. Me kjørte å henta di, men akkorat når me kom te flyplassen, innsåg eg eg hadde kje nyglane me meg. Så, me henta di, kjørte tebage te leiligheten, henta nyglane, å bjynte på leidingå itte falken. Eg hadde såde å sitt på bykart heile dagen, men me leida alligavel i ca en time itte mølledalen/møllendalen.
Me fant de te slutt, de va seint, surt ver, kaldt å regn, å akkorat i de me kjøre inn på p-plassen, konstatere karsten at an he punktert (an påstår sjøl an måtte kjøra oppå fortauskanten fordi bilen så kom mod ikje holdt siå. Ingen av åsse andre såg någen bil, så der e ingen vitne te å sei någe imod. Me trur på de.)
Sjå falken va der ingen folk. Di kom itte ca en halvtime, elle, han. Så låste an åsse inn i kontorbygge, me hadde et svakt håp om varme rundstygge å kaffi, men nei (for all del, de va en koselige fyr). Itte at den økonomiske å papir-delen va ferigt, gjekk me ud, å falken-mannen (så forresten hette eivind) låste åsse inn gjerde te bilparken. Sjukt me bila, å midt blant dem sto golfen! Leie av å skriva nå, men: karsten blei henta, me kjørte inn te byen igjen, inger å mor sjekkte inn på hotell, å eg gjekk heim å roa meg ner me to friends-episoda å is.
De hørres ud så eg ikje e takknemlig i de heila, men de e eg absolutt:) Å de va jo på en måde litt løye åg, sjøl om de ikje va de akkorat då. En setting eg alre trudde eg sko oppleva, jedna me burde bjynna å reisa på bilferia me 4? Kan betrygga dåkke me at mor å inger e på go vei heim, de e me blanda følelsa eg e ijen, uden golfen.
Sånn ellers e eg nå ferige på skulen for dagen, har hatt drama, framføring av rødhette og ulven. Eg va ulv, va kje søde nok te å ver rødhette. Eg å astrid bjynne t nytt liv idag, der me ikje kan eda sjokolade itte 9 (om kvellen!!). Så går me ner en halltime i vegå, sånn at neste vega e de hall 9, så 8..eg går IKJE lenger ner enn 8! Der e mange unntakstilstanda, viss me f.eks. har besøg, elle der e någe forferdeligt så har skjedd. Men, me får sjå kor lenge de holle åg..:)

tirsdag 28. august 2007

Skjer a mann..?

Føle eg bjynne å bli litt flinkare å oppdatera nå:) Får forhåpentligvis internett heima (ja, eg he faktisk bjynt å kalla leiligheten heima!) om ei vega..
Lide store nyheda, ant enn at eg e meget happy me å ha fått siri hekta på arcade fire!
Bjynne å finna meg te rette her i byen faktisk, den tiligare VANNVITTIGT lange veien ner te sentrum e kje så lange lenger, å bakkane e kje så ENORMT bratte å tunge! Å blitt litt mer kjende åg, men må fremdles spør meg fram en del, får en del bekymra "lure på om u komme te å finna fram nå" blikk når eg spør meg fram! "Unnskyld, kor e sanviken herifrå?"

Golfen e fremdeles i pausemodus på ubestemt tid (can't keep the car running..den va djube!), har selfølgele fått fleire parkeringsbøte (ja, eg ska snart finna meg en plass eg faktisk kan stå), å tru de elle ei, eg tege bussen, å de e faktisk ganske digg! Sidde bare der å hallsøve me mp3spelaren en halltime kvar vei:) De å ta bussen va faktisk någe av de eg grudde meg mest te me å flytta opp. Ikje akkorat de å sidda på bussen, men alt de andra så fylle me. Du ska finna rett buss, ver der på rett ti, komma deg av på rett plass, stappa inn busskorte på rett plass (bussjåførane syns de va heller mindre festligt, å dei bag i køen åg, når eg bare stappte korte inn på den plassen eg følte de konne ver, men så de tydeligvis ikje va..), å ikje minst: stå i rett busshus (busstopp ja)! Heima va der bare et, her e der 4 på same plassen, å ja, eg måtte springa itte bussen en dag, nei, ikje sjå de for dåkke me sekk å møje å bera på, å ja, eg nådde an:) E heilt hyperstressa me alt så jelle kollektivtrafikk. Fatte kje kæforr! Har alre våre flinke å forstått meg på bussrude heller, men, kæ e poenge, eg stole kje på di uansitt!
Når eg va liden, å sko udøve me bussen på lørdaga, va de far så va sånn. Sendte meg ut minst et kvarter før bussen sko gå, livredde eg ikje sko nå an. Now I've become my father. Kvar mårånn e eg liga stressa, ser på klokkå heila tiå, å har den klassiske "gå fort men ikje vis du e stressa" gåstilen ner te sentrum. Ankomme busstoppen ca et kvarter før bussen ska gå, så sidde eg der å vente te an komme. De versta e at de jer meg ingenting heller.
Ikje så møje stress påskulen te nå igroen, hadde to framføringa igår, å besto:) å nå e de snart norsk-forelesning, før me bjynne på någen vege me valgfag, for min del drama. Har alre våre någen særlige skuespelar, men når de va et valg mødlå drama/musikk/kunst å håndverk, gym elle naturfag, blei de sånn! Hadde igroen våre jillt å lert å spela gitar åg, men si eg igjen bur me astrid, å hu ikje akkorat blei øvelykkelige sist gong eg sko lera meg de, tog hensynsfulle meg drama!
Bare så de e skreve, eg sidde kje på dataromme i lunsjen, har faktisk fått meg någen venna, de e fritime:) Sånn ellers e live gudd, konge å bu me astrid å anna lena (for øyeblikket åg astrids tvillingbror kjetil), ska legga ud litt bilde når me bare får internett..
Well, well, Bergen is good! Sjøl om eg ikje akkorat har gått på så mange konserta så eg forestilte meg te nå jaffal..men, de komme!

mandag 20. august 2007

Bånn gass oppdatering!

Sinnsjukt dårlige ti, så dette blir bare bånn gass åg, ingen tid for å sipping å lange sentimentale innlegg! Eg he nå komt meg te bergen, budd her ei vega, å trives..midt i en periode der eg lengte heim te familien, ungane, å ikje minst toni! Så, de e hardt åg:) Trives godt på skulen, kongefolk å verke te å ver jille lærara! Å ja, eg har våre på min fysste "pub te pub vandring!" Studentlive bjynne som regel me ei faddervega, elevane blir delt inn i guppe som he någen "faddera" kvar (eleva så e et elle to år eldre typisk), så ska ta di me ud på ting å rett å slett hjelpa dei stakkars små te å bli kjent me byen å kvarandre! Tingen va då de, at dette va någe eg tog for granted ikje va på NLA, me tanke på at den e eid av mange kristne organisjasjona. Så, når fadderane då opplyste om pub te pub vandringen, å di hadde leid udeplassa å heile pakken, va der ei me en meget utprega å lett igjenkjennelig latter så sette i gong, å tenkte "konge at di kan tulla me de då, som om de hadde skjedd her!" Der va (foruden den eine sjelen så lo hjerteligt) heilt tyst i salen. De va ingen spøg, me sko på pub te pub vandring!

Sånn ellers:
 • me harkje internett i leiligheten før om 3-5 vege!
 • batterie på bilen he bestemt seg for å stressa meg totalt, de daua fysst en gong før helgå, så kjørte eg kje någe i helgå, men i dag når eg sko på skulen daua an i kvar rundkjøring/sving der eg måtte bremsa, kløtsja å gira ner, någe så resulterte i at eg måtte få på nødblinken i kvar sving, pinligt! gudane vett koss eg komme meg heim!
 • der e tydleigvis flust me bevegelseshemma i strøge der me bur, heila gadå e oppmerka så dei kan parkera, men ingen for oss anre mindre handikappa..irritere neg grenselaust! For de fyssta har eg kje sitt en rullestol e.l. si eg flytta opp her, å heila gadå?? Så ja, eg får bod, gong itte gong, 500 per gong, men de e totalt umuligt å finna plass å stå! eg savne "ta en u sving der du føle for de å gå frå bilen me nyglane i"!!
 • håndbrekke he blitt merkverdigt lett å dra opp/"strama", der e liksom kje grense kor langt du kan dra de opp å kor lett de e, å bilen, den renne! Men, eg klare som regel fiksa de på et vis, må bare festa en slags vaier:)

Jepp, thats my sweet, sweeeet life! For øyeblikke sterkt negative te bergen! Men, hopefully it's going up soon! Neidå, eg e egentle ganske lykkelige alså, diggbare samboara å kongefolk her!:)

"Every spark of friendship and love, will die without a hope.." Arcade Fire - Intervention, last ner sangen! Helst live verjsonen! (veldig dark and depressing slutt på innlegge, men, men, geniale sang!)

onsdag 25. juli 2007

Ferie...


Vurderte om heile bloggen bare sko ta ferie, å jaffal si der ikje kom ein einaste kommentar på de sista innlegge, på grensa te litt nedverdiganne! Men,men, e kje så selvhøytidelige!
Tidenes mest avslappane (kjedelige...?) ferie, har kje våre ude å reist någenting, å ska egentle heller ikje ud på någe, bare UL i Haugesund i helgå, å opp te Bergen ei nått me et flyttelass vegå itte, eg å Toni, ligga på hotell å handla litt, en slags avslutningstur:)
Men, en del har eg jo fått gjort i ferien, blant aent:
 • rydda i mp3ane på dataen...
 • testa om eg klare eda en heile grandiosa (å ja, eg klarte de! elle, de vil sei, på den siste beden åd eg bare fylle, but still..)
 • hatt gilmore-girls kavalkada me meg sjøl meste kvar kvell
 • blitt hekta på arcade fire
 • kjypt meg nye nattasboksa å DONGERIboksa (nei, ikje joggeboksa!)
 • skafft meg fifa å en te kontroll te playstationen (va liksom kje så kult å bare ha en kontroll å ingen spel lengre..)
 • såde i mange tima å sitt Bruce Springsteen konsert, "Honey I'm tougher than the rest" - på repeat!
 • fått meg pannelugg (men strengt tatt e an lange nok te at eg får an vekk nå..), å fått delte reaksjona, någen så sa "finare før..?"
Men slapp av, eg har hatt de vilt digg åg, hatt møje besøg, jentekvella, relax time me karina, africanight (avslutning for ove, som reise te tanzania imårå), å alt blei møje bere når toni kom heim igjen frå ferie!
Idag har eg for fysste gong klyppt plenen! De e kje de at eg alre har hatt giddå, elle våre for pene te de, men når eg budde heima fekk eg alre lov, å dette åre har jo toni klyppt an så møje at der har kje våre brug for mine plenklyppingskunnskabe, pluss at eg som regel har syns plenen såg greie ud sjøl om hu meine an må klyppas.. Men, nå har eg alså gjort de, there's a first time for everything, å eg syns sjøl eg va ganske flinke:) Ryktene spredde seg ganske fort om kæ så sko skje i hagen, for onkel dukkte plutsele om me fotoapperat å ska ta bilde av den store hendelsen:)

Sånn ellers e de UL te helgå, blir skoj å sjå adle ijen, å ta farvel me adle før eg reise te Bergen. Bjynne faktisk å bli ganske klar for Bergen nå! På grenså te glede meg! Dessuten ska golfen åg værme nå, vedde på der e mange der ude så blir skeptiske når di hørre de:) Men bekymre meg fremdeles øve dei store tingå som å bli kjent me nye folk, komma heilt aleina på skulen (blei lærar på meg ja, kom inn!), finna rett buss, å komma meg av på rett plass!

See you when I see you folks!

"Jarle skjønte ikke helt hva som var så stas med de der hjemme-alene-festene folk snakket så varmt om."

torsdag 28. juni 2007

Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's fine!

En nye grunn te å skriva nytt innlegg, eg har fått meg nye sko! Faktisk e de en sensasjon i seg sjøl, digge sko, men kjøbe alre før dei gamle e heilt utsletne, men, te tross for at dei gamle ikje va heilt oppbrukte (elle, glidelåsen funke kje...), investerte eg i nye! Digge dei så e in nå (antagele snart out..), sånne svarte å kvide så me hadde før:) Sånn egentle ville eg ha converse, men desse får duga!

He faktisk ikje våre så gale å våre heima aleina denna vegå, gått vilt fort! Å dagane he stort sett gått me te arbei, cøxing, 3-4 episoda gilmore girls (totally hooked), møje junk food å et par ålgårdtura me siri:) Va å sko ta sol, å då va der ei så opplevde de eg allti he våre livredde ska skje me meg en gong, u hadde glømt å låsa dørå inn te "solromme" sitt! De vil sei, u hadde den eine låsen på (hypersikkerhed der inne!), men då kan du alligavel åpna dørå litt, å de va nettopp de eg jor sjå hu, totalt uvitende at de va någen der! Fekk totalt sjokk, å antagele hu åg, for dørå blei lukkt igjen ganske fort, men kan tenka meg de va litt pinligt for na, spesielt me tanke på at me lo høgt å lenge, å kan tenka meg hu va der inne ei stund itte solariume hadde gått av! Va jo litt barnsligt å le, men me den tanken i håve at siri e 6 år eldre å lo godt, lo eg åg me goe samvittighed:)

Fant forresten ud en sånn weird felles ting me he, når me e heima aleina betyr de goe mad (eda te du e heilt vonne i magen) å en elle aen serie, å viss ein episode e slutt, å en nye episode bjynne, ede kje hu heller mens rulleteksten/avslutningssangen/innledningssangen e, å spole aller helst forbi de, å fortsette å eda når en nye episode e i gang:) don't ask why, elle koss me kom inn på de:) trur heile sisterhooden e uvanligt glae i mad, spørsmål så adle stille adle KVAR dag, å ofta fleire gonge te dagen e:
 • "Kæ du he hatt te middag?"
 • "Ska du ha någe godt te kvelds?"
 • "Kæ mad fekk dåkke når dåkke va sjå ... ?"
 • "Kæ mad du ska laga når du får besøg?"
 • "Någen så he smakt den nye ... ?"
Å madbutikka = heaven on earth:)

Av andre fornuftige ting he eg åg lest av strømmen idag, skikkele huslige! Sto klart å tydele på avlesningskorte "beuk blå eller svart penn", vurderte et øyeblikk å skriva me røe elle rosa bare for å freaka di heil ut, men tårde kje...ingen messer med Lyse!
Ellers kan eg informera om at plenen fortsatt e uklyppt, he jo regna dei siste dagane åg! Me he någen naboe så e heilt ekstreme på plenklypping! 2 minutt (å de e kje øvedriving) itte de hadde slutta å regna idag hørrte eg plenklypparen starta! Å de e kje mange dagane si sist...vurdere snart å anmelda di..di ane kje kæ psykisk press dette legge på Tone Kristin!

torsdag 21. juni 2007

Karina + Jarle = sant!

Då har de skjedd!!!Karina Gilje å Jarle Bognøy har forlovt seg!!! Sååå jillt! Den store begivenheten fant sted igårkveld, Jarle kom på surprisebesøg (les overraskelsesbesøg), å frierie skjedde i den velkjente "bakken" opp te karina:) Så løye...goe gamle Barbie-venninnå mi, å ikje minst sangkameraten ska gifta seg!!! Konge!!! Så de blei forlovelseskalas her ittepå, gunnar, karsten, å bjarte b va innom, å de blei enkel bevertning me vatn, kaffi, røyg, tyggetobakk, tørre kjeks å sjokolade! En minnerik kveld! Å dei eksklusive første bildene e de eg så sidde inne me!
Eg e nå inne i mi andre vegå heima aleina, bare litt øve ei vega ijen så e toni heima for godt! Tenkte egentle at de ikje kom te å bli så gale, føle egentle eg allti har klart meg godt aleina, men de va verre enn forventa! Men, fekk takk i en nye serie, gilmore girls, så dagane går fort:) Trur Tone Kristins største bekymring når u sko reisa vekk va plenen å blommane.. De å klyppa plenen å vanna blommane har toni verkele gått inn for dette åre!Men trur bekymringen va styst me plenen...for de fyssta blir plenen stygge viss "me" ikje klyppe an, men, hovedgrunnen vett eg e at naboane, å ikje minst dei så går tur, ser jo kor høge plenen e! Tenk om di trur me e sjikkele roditte å slarvne? Tenk om....?? Nei, eg tåre kje tenka på de en gong!!
For all del, eg konne fint klyppt plenen, men av prinsipp, å ikje minst for å hjelpa toni å komma øve dette "kæ tenke naboane om plenen vår" probleme sitt, ser eg de som min plikt å avstå fra plenklypping mens hu e vekke!
Sånn ellers sko eg idag ud i bilen en tur. Men bilen va ikje der. An va ingen plass! Fatta null, gjekk litt ront huse å såg, før eg plutsele såg en grashaug så konne minna om koss en golf vile sitt ud viss an blei dekka av gras, å jepp, der onna va an!
Sånn ellers: Tidløs av Postgirobygget anbefales, sjikkele "på hjernen" sang!

And finally, gratulasjoner oppfordres å sendes til Karina og Jarle!!! Dåkke e så søde atte!!!!:Dtirsdag 29. mai 2007

Wanna be my new tall friend..?

Kvar dag på arbei hørre eg på p4. Heile dagen. Dette går som regel heilt fint, ingen traumatiske opplevelsa. Heilt te idag. Dåkke har jedna hørrt de dåkke åg. De blir diskutert om di ska flytta snobe, sånn at ungane ikje når opp te de. Unga e ganske låge, som regel, viss ikje di e unormale unga fdå, der fins någen av dei åg! Eg e ganske låge... Eg trur dåkke tar probleme... Ser for meg koss de komme te å bli. Snobe blir flytta langt opp, å de trenge kje flyttas så langt opp for at eg ikje ska nå de. Eg står der me handlekorgå mi me litt melk, egg å mel oppi, dagligdagse handlevare, å ser opp på snobe, ikje sjangs å nå de! Kæ ska eg jer? En butikkansatte kjeme heilt sikkert bort å ser medfølanne på meg, "slapp av lille venn, de e snart lørdag, så då får du sikkert någe godt av mor elle far." Eg e 20 år! Eg trenge kje ha me meg mor elle far for å kjøba godt, eg e myndige! Så, kæs ka eg jer..? Ta ud melkå, eggå å mele å legga de på golve, snu handlekorgå på håve å trø på den for å nå opp? De komme te å bli fryktele nedverdiganne, for ikje å snakka om de at eggå e runde, di kan bjynna å trilla bortøve golve, plutsele finne eg di kje igjen..nytt problem.. Nei, løsningen får bli at eg nå framøve jer alt eg kan for å få meg någen nye høge venna, så kan ver me meg på butikken å henta ner alt eg trenge frå dei høge hyllene..de kan gå..

De e en merkelige verden! Toni har fått seg facebook, då e der någe gale! Kæ blir de nesta? At u bjynne å kommentera på bloggå? At u får seg blogg??? Nei, livet er rart, where shall this madness end..?


Et litte stykke Norge...de e mesten meg de..!


lørdag 26. mai 2007

"Bommas" 2 år!!!

Idag fylle Thomas "bommas" Bergsåker (?) Lindgaard 2 år! Så idag va de barnaselskab de lux=) Denne little sjarmøren kan beskrivas som konstant hole, "urolige i kroppen" (någe hans kjære mor stadigt bemerke), til tider litt "offer" (blir stadigt reven i håre å skytta), smilanne, snakkesalige, "goas", ¨sjikkele sjyldige! Hærlige onge! Je an ei bombom øskja (les, eske med drops) å du får en spesiell plass i hjerta ans!

Sånn ellers går live sin vante gang på nødland gård, skjer lide spennanne, så då e der kje så møje å skriva om! Hadde besøg av anne mette sist helg, någe så va veldigt koseligt! Va på grillling sjå dubland&co i Stavanger, skoj! I invitasjonen sto der "finn fram grilldressen", å de tog eg bokstaveligt, som den einaste vel å merka...
Går mer å mer opp for meg at eg snart ska flytta, å kjenne at eg glede meg kje for tiå, sjøl om de heilt sikkert blir jillt (drive propaganda me meg sjøl).. Ser for meg at eg komme te å bli sjikkele inneslutta å melankolske, å sidda på trappå me mp3spaleren min å bare tenka=) Føle eg syde øve Bergen i kvart einaste innlegg for tiå, blir løye å gå tebage å sjå når eg faktisk he flytta=) Å eg komme heilt sikkert te å få de konge der oppe, å e jo knallmange kjente folk så ska ver der, så jadå, eg glede meg! (this is still propaganda..)

I de sista har eg tenkt en del på de berømta bilkræsje mitt=) E faktisk ganske løye når folk spør kæ så egentle skjedde, om eg sovna o.s.v, å då variere eg svarå litt=) Huske fremdeles ikje någe av de, så av å te seie eg eg trur eg sovna, andre ginge at "rauå" på bilen tog atti kanten å eg mysta kontrollen å kjørte ner, who knows=) Men ja, kort fortalt va eg jo på vei te arbei, å huske eg såd på terassen å skreiv melling te elise før eg kjørte. Itte de huske eg egentle ikje så møje, men låg i elva (veldigt fine badeplass, anbefales!) ca en halltime før eg klatra opp å ringte te mor for å hørra om hu konne henta meg=) Huske faktisk eg bekymra meg for at nå kom eg altfor seint på arbei! Så kjørte mor meg opp te siri å dei, der eg fekk nye kler, å visstnok ringte te toni ca 50 gonge for å hørra om u konne kjøra meg te sygehuse. Hu va veldigt lide forståelsesfulle, å syns eg va tåbelige så ringte å tullde me na når hu va trøtte å snart sko te tromsø. Så endte de me at endre kjørte meg te sygehuse, å turen inn blei benytta te at eg kvart 5. minutt spurte han kæ så egentle hadde skjedd, någe så heilt sikkert va underholdanne for han! Så bar de inn te blodprøva å alt muligt ant, å fekk øvenatte på sygehuse, fekk sygebesøg me møje gava, å selfølgele åg sånnen blåe sygehusjakke, an va veldigt goe å gå i! Hadde de ganske festligt i denne her, du ser de at sygehuse he blitt hotell åg nå, så e der en fine resturang åg der, me sjikkele kleskode! Rett udføre der sette eg meg, me blåmerke i ansikte, i sygehusjakken, me bustitte hår å heile pakken, å røykte, di såg bare domt ud på meg å mysta nok heilt madlysten der di såd me dei fine middagane=)
Romkameraten min va a real piece of work! U låg å sydte døgnet ront te meg om kor felt u hadde de, å ringte itte sygepleier heila tiå for å fortella henna åg kor vondt u hadde de, men for all del, stakkar, u hadde de sikkert vondt..(egentle trur eg kje de men eg kan kje ver så stygge mod u..)
Itte mange måna uden lappen, fekk eg an faktisk tebage, med go hjelp frå far! Så, that's the story!
Trur de bringe ulykke når toni e vekke, kræsja når u reiste te tromsø fysste gong, å andre gong u va i tromsø endte eg opp på legevakten, pisste blod=) De e jo egentle ikje så innbydane å sei de men, de va jo de så skjedde! Men de ekje så dramatisk så de hørres ud så, de har den enkle forklaring i at me hadde fått en vidle strømrekning, å si min økonomi va heller dårlige, tog eg kommandoen å skrudde av all form for varme i heila huse, någe så førte te at me i en periode va iskalle døgnet ront, å då kan de merkeligaste skje=) Jepp, jepp, nå fant eg jaffal någe å skriva om!


søndag 13. mai 2007

And the answer is...

Rekne me der e mange så he venta i spenning io evigheda nå på kæ de blir te neste år, so, here we go; eg ska te Bergen! Leiligheten e i boks, me ska visst bu i sandviken, ane kje kor de e men sikkert fint! Vettkje heilt om eg ska gleda elle grua meg heller..men ska jaffal nyda månane framøve!
Bjynne å bekymre meg øve alt muligt åg nå, koss eg ska få me meg alt opp, koss litle meg ska finna ud kæ buss eg ska ta te skulen, koss eg ska få me meg ei seng opp i golfen(!), kæ eg ska jer me bilen, at eg må organisera folk te å komma møje på besøg, å ikje minst økonomien! Eg har jo lån nå te å me, koss i all verden ska de gå når eg ska bjynna å leva på stipend igjen då!? Men, eg har fonne ud de, at eg må bare hamstra inn ting eg trur eg ikje komme te å få rå te der oppe nå mens eg fremdeles får lønn, å muligens åg bestilla någen flybiletta heim, bare for å ver sikker på at eg kjeme meg heim av å te! Føle meg lide klar te å på an ijen me "bli kjent fasen", "Hei! Eg hette Bente, e 20 år å komme frå Gilja, en liden plass du allre he hørrt om, vil du ver me meg?"

Men for all del, eg glede meg åg! For der e faktisk någen fordela:
 • Bu me astrid igjen!=)
 • Ser for meg der e møje konserta å tong så skjer, ikje de at eg komme te å ha rå te å gå på de, men eg kan stå udføre å hørra å snakka om kor kult de va på konsert ittepå...
 • Ragnhild ska fortsetta å Sandra komme te Bergen!
 • Eg kan gå på torge å kjøba jordbær å sidda å dingla me fødene øve bryggekanten!
 • Eg kan skaffa meg sesongkort på akvariet, fløibanen å ulrikken, å gå der kvar dag, it's gonna rock!
Så e de neste store spørsmål, lærar elle interkulturell forståelse..? Trur de blir ein av dei.. Bjynne eg på lærar e eg bunden te bergen 2 år, mens ikf bare e årsstudium, men då e eg jo kje någe ittepå, så då må eg jo ta någe ant åg..men, trenge kje finna udav de ennå!

Sånn ellers ei bra helg! Va på "Tribute to Bob Marley" på fredag, 26 år si an døa så der va konsert i Stavanger! Sweeet! Leida i evigheda for å finna fram, men te slutt kjørt me forbi en udeplass der der såd en gjeng me dreads å reggae-hue å røykte udføre, va kje tvil om at de va rette plassen=)
Igår va de salem, konge møde! E jo standard at der e møje kjentsfolk i salem, men denne kvelden va et solid unntak! Eg å Gunnar såd aleina på et bord (mens Karina traff igjen mange TH-folk) å va heilt satt ud av at me kje fant någen kjende! Hadde fonne åsse et stort bord så mange konne slå seg ner me, å kæ skjedde? Jo, ein itte ein av stolane forsvant, "greit eg låne denne stolen?" Te slutt va de bare et stort bord, med to fortumla sjele i kvarsin stol, å då fant me ud de va på tide å gå.. Heldigvis traff me Øyvind å Bjørn Ivar udføre, så dei redda oss litt, før me stakk te Dagbjørg å jengen, koseligt!

Va en tur på Ålgård idag, traff tilfeligvis på Knut Arne å Asle, å mens eg va vekke benytta dei anledningen te å dra ud vindusaviskarane å stappa ispapir i eksosrøyre/pottå. Så den så kjørte heimøve me vindusviskaren i bagrudå rett ud å ispapir i pottå, jo de va meg! Va kje så lett å merka at den bag åg sto ud, å ikje søren om eg hadde stoppt bare for å ta den innte, då hadde nok bilen bag kost seg av min dumhet! Ispapire ante eg ingenting om før Knut ringte..di hadde kje rekna me eg fekk start på an en gong, å snakkte någe om at pottå konne eksplodera, ikje vett eg om de stemme men panikk fekk eg jaffal! Så eg fant en plass å stoppa, der der til min glede såd 10-15 stk å hadde piknik, å la meg ner på adle 4 i kjole å stilongs å me solbrille å såg itte ispapir, di trudde sikkert de hadde klikka heilt for meg! Men, itte å ha sitt lenge å vel fant eg ud de måtte ha blåst ud, så eg smilte usikkert te turistane å kjørte viare..

Skrive bare kjedeligt langt pjatt på bloggen for tiå, think I've lost the spirit..!