mandag 28. april 2008

Walking on the flip side, or..?

Vett de he våre lide blogging i de sista, men eg hadde på en måde bestemt meg eg sko kje skriva någe før eg hadde fått nytt kamera, så litt derfor åg (sjå der, der fekk eg diskre snege inn de åg!)

Faktisk he eg våre ganske så sosiale i de sista! Blant aent våre på revy me Steinar Lyse (Eg e mann), me systrene å mor, en opplevelse i seg sjøl bare de, på godt å vondt:) Allti (skjer jo meste alre) løye når me e ude på någe heile "jengen" (lige å kalla åsse de..). Inger e den så e erfaren me typisk ud i selskabeligheda, eg e den så lade så eg vett koss eg ska oppføra meg, siri e igoren nøytrale, mens mona å mor kjøre litt mer "hallo, du servitør, komme du snart elle? Kæti får me maden?" Men, de va så absolutt skoj! Revyen i seg sjøl va åg meget bra, sjøl om eg ærligt må innrømma Schreiner ligge hakke øve! (Steinar, me e på fornavn du å eg, viss du sko lesa dette, så e eg fremdeles klar for en hjemmekinokveld, når de sko passa).

Ellers he de blitt møje tura te stavanger, madla, te anne mette å helene. Våre på en del båttura (i helene sin knallflotte nye båd, hørrtes ironisk ud, men dog ikkje), sit tmøje film, kjørt tura, salem å ellers pure cøxing! De e åg så godt som bestemt at i midten av juni reise eg, astrid, am å helene på langhelgtur te Dammark (jo, eg e fullstendigt klar øve de skrives Danmark, men eg sverge te min øvebevisning om at de hette Dammark, akkorat så Hennig Olsen is hette HenniNg Olsen is).
Ferja frå kristiansand, kjøra te Aalborg, tivoli, sova på camping, hanla, ud å eda, å leva det glade campingliv! Grilldressa e onna vurdering, å der e innad litt diskusjona angåande farge å fasong.

Kvar gong me ska på tur, e eg sjølutnevnt reiseledar. De e eg så bestille, planlegge, legge fram forslag, prisklassa å mulige aktiviteta. Å eg ELSKE de! Eg får heilt kick av å planlegga å bestilla tura! De e meste liga jillt så turen i seg sjøl.
Av å te kan de jo ver jillare åg, viss turen sko bli totalt bom.. (någe an selfølgele alre har blitt me tanke på at eg har planlagt adle turane)
Trur de hadde våre sjikkele deprimeranne viss någen andre sko planlagt, å ikje minst bestilt. Dessuten hadde eg alre stolt på di. Alre om eg hadde våre øvebevist om at jo, me hadde biletta der å der, å ja, me hadde sjekkt opp i de å de. Hadde sjølsagt sagt at eg stolte fullstendigt på di, men inni meg hadde eg bare venta på fysste misforståelse. Elle, heilt ærligt, så hadde eg nok stolt på Astrid, men nei, ikje dei to andre..ikje vondt meint, for all del!


De e egentle ganske fascineranne me Astrid, te tross for at me egentle alre ringe, elle snakkes någe særligt, vett me så godt som allti kæ den andre tenke.
Her en dag va Guri Schanke på P4. Personligt trur eg kje eg lige na någe særlige, ikje at eg kjenne na, eg bare forhåndsdømme, å eg tenkte me meg sjøl at eg fant kje en smule logikk i at hu e gifte me Øyvind Blunck. Å så tenkte eg me meg sjøl, at dette he garantert Astrid åg lurt på, å eg vett at Astrid heller trur nok kje u lige na någe særligt, så eg måtte spør, å jo, de stemmte heilt fabelaktigt! De åg e litt fascineranne, du trenge liksom kje forklara at du spør om sånne ting, de e heilt naturligt! Jaja, de va Astrid, eg får lov å skriva litt ekstra om na si u e så langt vekke å alt:)

En aen ting så fascinere meg, e facebook "venna". Folk legge te adle mulige (til å me meg legge di te!) som venna. Meste pinligt å treffa di åg då, føle liksom at "si eg å du liksom e venna så må me vel snakka litt me enaen å opprettholda de djuba å intensa vennskabe."
Elle eventuelt, "hæ, kjenne du Bente henna/han??" Å nei, eg kjenne jo ikje henna å han! Men, men, vett jaffal kem eg ska snu meg te når eg trenge å låna penga elle e i bad situasjona. Då ska di ver glae me e BFF (Best friends forever vel..)!

Å mens me e inne på facebook, tru de elle ei, men nei, eg e kje hypernysgjerrige på å veda kor møje du ville kjypt meg for, ikje he eg lyst å spela jetman me deg helle, å jaffal kje lyst på någen superwall. Åg uintresserte i flowers, kitty'a, klappa "pet'en" din, bli hugged, å du trnge så absolutt ikje bry deg me å senda meg ice cream elle kæ de enn sko ver! Gubba, nå va eg mesten litt sinte jo!:)


Forresten åg søkt på skule te høsten, te tross for at eg he absolutt ingen plana om å bjynna. Ennå mer øvebeviste om å ikje returnera blei eg når eg fekk nerbetalingsplan øve de studielåne eg he, på litt onna 40 000. Eg lide av angst, angst for å ikje konna betala rekninga, eg må allti betala di lenge før di går ud, bare så eg vett eg he gjort de. Å då kan eg jaffal kje risikera mer lån, å at eg ikje sko klara betala de! Trur faktisk de at eg ikje fekk betalt en rekning konne sendt meg på akutten, ikje dårligt kosthold å mangel på aktivitet, nei, denne jentå komme inn me rekningsstress.

Well, well, reaching the end...so...
- Neon Bible e fremdels et heilt fantastisk album!
- Eg he lyst å ver hippie, bohem å sjarmeranne! Der e bare någe me dei ordå der!
- Eg får dårlige samvittighed viss eg har kjypt et bla å ikje hatt ti å lesa de sjikkeligt.
- Eg mistenke de e på grenså te gale når eg ikje bare har statosfigura som favoritt blandt sjokoladen i smågodte, men har favoritta av figurane!
- Har testa den nye nugattien, "myk og luftig", for adle så va nysgjerrgie på den; hold dåkke te orginalen!

Åsså heilt te slutt årets søknad:

DINE STUDIEØNSKER FOR 2008-OPPTAKET I PRIORITERT REKKEFØLGE
PRI KODE STED STUDIUM--- ------ ---- ---------------------------------------------
1. 217454 UiS Journalistutdanning
2. 217110 UiS Allmennlærerutdanning
3. 217080 UiS Sosialt arbeid
4. 217050 UiS Sykepleierutdanning
5. 217170 UiS Engelsk, årsstudium
6. 217174 UiS Fransk, årsstudium
7. 217240 UiS Sosiologi
8. 254902 NLA Interkulturell forståelse, vekt på Øst-Afrika

UiS = Universitetet i StavangerNLA = Norsk Lærerakademi (Bergen)

You may say I don't write often, but when I do, I write a lot.

mandag 7. april 2008

Jeg kommer snart igjen!

Te tross for at eg ikje har fått någen ønske om oppdatering, spørsmål om eg e i live, elle andre forme for oppfordringa om oppdateringa, jer eg de nå på eget inisjativ!

Si sist har eg faktisk gjort ganske møje, de e meste synd at eg ikje he skreve å fortalt om ting itte så eg he opplevt de, når eg fysst e ude på en del! Viktigast av alt: Truls and the trees på Folken, heilt fantastisk! Sinnsjukt dyktige! Kind of Arcade Fire goin' on! Kjypte to cda (nemligt to band så spelte, beståanne av delvis same medlemmane, Truls&the trees å Now we've got members, som åg va konge!), så eg he hærrt på konstant i bilen si då, å di va ennå bere live åg!

Ellers, salem, henging me am å helene, tivoli i stavanger (eg elske tivoli!), lønn, kvadrat, barnaselskab te maren, kino, good times!

Itte at eg bjynte å arbeia fast, he eg åg blitt en del av skatta å sjølmellings hysterie, å de e faktisk liga spennanne kvart år! Teknisk sett bare to år for meg, men dog, dei to gongene he de våre spennanne! De heila dreie seg nemligt om du får igjen på skatten, elle må betala. For meg e de her snakk om å vinna elle taba penga, akkorat så gambling. Egentle e de jo bare snakk om du jønå åre har betalt for møje elle for lide skatt, et slags oppgjør (om du vil ver fancy på de), men for meg blir de vinning elle tabing!
And guess what, eg vant! Eg vant 4000! Eg elske mandaga å eg elske skatten! Hærligt! Me får di jo kje før i sommar då, men ligavell! Dessuten passe de ganske godt for eg får kje feriepenga i sommar. Dei tog eg ud (å brukte di opp) når eg flytta te Bergen. Kontordamå spurte om eg ville de, å eg takka ja. E kje vanskelige å ha me å jer.

Eg bjynte me BSU for ca et halvt år si. Dette va ikje av eget inisjativ. Bankdamå va øverraska øve at eg ikje hadde bjynt me de, eg spelte me å lada så eg syns de va en kjempeide, å hu lagte te en e-fakturaording sånn at den 12 i kver måne blir 1250 ført øve på BSU'en.
Tingen e bare de, at eg e tåligt smarte. I bjynnelsen av kver måne går eg inn på nettbanken å slette øveføringen. Av å te slette eg for fleire måna framøve, bare i tilfelle eg sko glømma å jer de seinare.
Tenk kor surt når eg e konk i slutten av månen å veda at då konne eg såde igjen me 1250!
Foreløpigt har eg en oppspart kapital te boligen min på 1250 kr. Me den kapitalen begrense nok standarden på min bolig seg litt, å der e nok få så vil komma på besøg i mi lugubra men dog heilt sikkert heimakoselige 1250-krones sjappa.

Yes, i dag e de mandag. Eg lgie mandaga eg, vanlige mandaga åg, ikje bare denne mandagen. På syndagen e de allti klatte å tenka at imårå e de mandag, men så blir jo mandagen allti så møje bere enn du tenke! Denne mandagen e jedna eksepsjonselt goe, ikje bare vant eg penga, men golfen e tebage! Å an e godkjende!
"Å glede stor når golfen er tilbake her jeg bor!" (Viss du syns de va stygt så beklage eg. Eg e bare i et litt løye humør nå så for meg falt den linjå lykkeligt ud av håve å de va aldeles ikje stygt meint å forandra på teksten!)

Her ei nått drømte eg forresten eg va på Obs å sko hanla. For dei så kjenne meg så vett di at eg e unormalt glae i å hanla mad, å madbutikka generelt. Tingen va bare de, at akkorat i de eg sko bjynna å hanla, så bjynte di å slokka lyså! Eg hadde jo kje bjynt en gong! Så måtte eg bare springa ront å hadde kje ti å tenka øve kæ eg hadde lyst på! De va faktisk heilt grusomt..føltes litt som i den "vingle-petter" Fjordland reklamen.

Gotta go, ska te ålgård me golfen, kjøra tur å på mega:) Dessuten har eg en date me the chinese man at the great wall (les: ska henta kinamad..)

Dagens visomsord: Ikje sedd deg i en sakko viss du he mistanke om at du ikje komme deg opp igjen, folk vil bli mistenksomme når du bare blir siddane usannsynligt lenge. (Kan åg føra te irritasjon viss andre åg vil sidda i sakkoen..)

Dagens haHA: Eg ska på "Eg e mann" me Steinar Lyse! Egentle he eg litt dårlige samvittighed for eg føle han e den så jor seg vanskelige i løgnaslage å eg vil på en måde heller ver på parti me Dag enn Steinar..får bare satsa på di ikje he kontakt me enaen..