mandag 24. mars 2008

Svisj, svisj, svisj!

Ja, de va lyden så sko komt når eg idag rant slalom. I plassen va de sviiiiisj, sviiiisj, sviiisj ittefulgt av litt mysting av kontroll, veldig stor fart (å når eg får for store fart klare eg kje svinga) å et "PASS DÅKKE, EG HE KJE KONTROLL!!!"

Idag va nemligt skitrekke på Giljastølen åpent, faktisk! Eg, Inger å Siri bestemte åsse for at de va på tide å oppfriske gamle minne, ittesom ingen hadde stått på en del år (her kan dåkke godt tenka de e snakk om 10-15 år, sjøl om de ikje e så lenge..)
Eg trur me la opp karrierane, elle, tog pause i karrierane ca på likt, men me tanke på at dei e eldre enn meg, va nok dei litt flinkare enn meg, eg håbe jaffal de va litt av gronnen te at di åg va flinkare nå. Logisk.
Eg har gleda meg lenge te å stå på slalom igjen, å i håve mitt huska eg meg som bere enn eg va, eg huska meg som ganske flinke åg, å tenkte egentle at eg i mi pauseti på en måde hadde blitt ennå bere åg. Men, teorien slo kje an i praksis. Trur eg må ha tapt meg rett å slett. Men, de gjekk bere ittekvart, så får eg bare slå meg te ro me at nei, de blir nok ingen 360 (as in 360 graders, for dåkke så ikje e "inni" de) på meg! Å nei, de va absolutt ingen problem å sjå kem av dei i skibakken så tilhørte Bergsåker-familien, verken når de gjaldt lyda, antrekk elle stil, tolk de som du vil.

Mod slutten fekk me litt mer teken på de. Eg prøvde meg til å me på et hopp. Nei, EG hoppte ikje, eg kjørte øve de i det eg i et svakt øyeblikk trudde eg konne mestra et hopp. Hoppe gjekk forsåvidt greit, men de krevde såpass møje å fokusera på å bare komma øve hoppe at eg hadde absolutt ingen kontroll på de så kom ittepå. Mysta ski å låg langflade, me stoltheden i god behold!

Ellers e eg sinnsjukt energifodle idag, sto opp 9, å de he kje skjedd ellers i ferien! Så itte me kom ner frå trekke, fekk eg me meg toni opp te stølen igjen å såd i ei snøfonn å koste åsse! Der va kaldt, å solå kom sjelden, å de krevde møje "fytti så koseligt å ver her å slappav alså!"

Directmedia e forresten fryktele sympatiske. Rett før påske fekk eg mail meste kvar dag om eg ville "ned i vekt til påske". Nå e påsken øve, så då sikte me lenger fram, å di vil hjelpa meg me "ned i vekt til sommeren?" Gubba så snille di e! Hjelpe folk å slanka seg å greie! Sko kje sagt viss eg fekk en sjelden gong, men meste kvar dag jo! Skjer a..?

Dagens sang: Death Cab For Cutie - If you leave
Egentle totalt upassane te idag, men de he våre min "ferien e snart slutt, adle reise å de e arbei igjen - depresjon" sang!

fredag 21. mars 2008

Fydde I Stavangår

Stavangerfolk å Rogalendinga generelt e et eget folkaslag. Me ser på åsse sjøl som orginalane, de e dei andre så e merkelige, utskudd om du vil.
Me har en egen humor, en sære humor, å syns an e sinnsjukt løyen åg. Me kan slenga ud ironiske kommentara i hytt å ver, å oppfattas som sure, uhøflige å lide imødekommane.
Me lige kje forandringa, alt skal helst ver sånn så de allti he våre, så ska me bare sjå kor fint de e. Me e nostalgiske, å leve i en verden av kor godt de VA. Å me e sjukt patriotiske.

Eg har egentle alre tenkt øve koss me e, før nå i de sista. Sist helg traff me en østlenning så hadde budd i stavanger ei stonn, å lagt en ganske passane karikatur:
- Me e vanskelige å komma sjikkele inn på, men når du fysst he komt deg inn e du verkele en del av jengen, å komme deg alre ud.
- I trafikken e de kje regelmessig fletting/"høflighet", som de visstnok e ellers i lande, men fyssteman fram.
- Ting bjynne når ME komme, sjøl om de kan ver seinare enn fysst avtalt.
- Me e interne. Fryktele interne.
- Me kan fint reisa vekk å studera/reisa/bu vekke ei stonn, men "ekta" rogalenninga vende tebage.

Dette e bare påstanna. Om der fins någen offentlig beskrivelse vett eg kje. Tvilsomt.
Eg e stolte rogalending. Eg ska alre flytta vekk frå Stavanger!

Ellers, de e ferie, å de e hærligt! Resten av jengen e nå på hyttetur på fjedle, mens eg e heima. Av mange gronna. For de fyssta så lige eg kje å gå på fjedle, jaffal ikje så langt. (Taktisk sett seie eg kje kor hyttå ligge, eg seie bare at de e langt.) For de andra så lige eg den friheden at viss eg får lyst på någe, kan eg gå på butikken, elle at der kjøre bile forbi i ny å ne, at folk går forbi, å kem vett kæ så kan skje på ei øde hytta på fjedle? Å sko någe skje, så e de kje sikkert EG komme meg ner fort nok. for de tredja, å viktigast, kom karina heim igår, å si dette e siste ferien hu e heima før u gifte seg, så syns eg de e greit å ver her nere på bakken me henna!
Dessuten e eg totalt hekta på the OC nå, så kvar kvell ligge eg å ser de i sengå før eg sovne. For dåkke så he sitt de, å vett kem Seth Cohen e, så må eg sei at eg digge an! Ligge å ler høgt me meg sjøl, for en kongefyr! Å jo, eg e sikker på at an e sånn i verkeligheden åg!

Dagens irritasjonsmoment: Når vindusviskarane på din bil ikje går i takt me dei på bilen framføre. Å du kan ver sikker på at viss du "skrue av" dine å ska "sedda di i takt" me han framføre, så e der ulige fart på di sånn at der ikje e kjangs for at di kan gå i takt! Jedna dei fyste viskå, men så komme alt i ubalanse!

Dagens sang: Hans Petter Hansen - Jeg kommer snart igjen!

Dagens unnskyldning: "Eg kan de i håve, men kroppen vil kje."

Når eg gjekk på grunnskulen blei eg hengt opp på en knagg itte selabokså en gong. Låge så eg va kom eg meg kje ner heller, så eg måtte venta te di hekta meg av igjen. Derfor går eg alre i selaboksa lenger.

lørdag 15. mars 2008

Welledi, welledi!

Som dåkke forstår e der fremedeles uenighed i det høye råd om hvorvidt oppdtaringa ska komma tittare elle ikje!

So, what's goin' on? sist helg va de roadtrip te Bergen, eg, Helene, Anne Mette å Marte kjørte opp, å besøkte Astrid (jo, Anna-Lena åg, men hu arbedde store dela av helgå), heilt konge! (I England ramse di opp seg sjøl te slutt, eg bjynne allti me meg sjøl eg..) Heilt fantastisk å henga me Astrid igjen! Må jo meste skriva de uansitt, me tanke på at eg vett u lese bloggen, så om dåkke trur meg elle ikje får ver opp te den enkelte;)
Kom opp seint fredagen, så då va de smågodt, snakking å bare cøxing, sweet! Eg, Astrid å Helene (igjen, først meg selv) låg på rom. Om nåttå hadde begge to våkna av lyda så minte mistenkeligt om snorking. Heldigvis våkna kje eg, eg sov liga godt! You do the math..de har seg nemligt sånn at av å te, spesielt viss eg e forkjølte, snorke eg enten rett før eg sovne elle rett før eg våkne. Eg trur bare de e rett før eg våkne, for eg våkne som regel av mi egå snorking. Charming. (For the record, nei, eg snorke ikje te vanligt!)

Lørdagen va Anne Mette å Helene bissi me å besøga Valdres/Fjellheim-folk. Eg å Astrid hadde egentle ingen me sko besøga, så me såd på kjykken å drakk kaffi å snakkte store dela av dagen, før me va å åd å i salem, konge å ver tebage! Så va me ront å besøkte folk. De va åg då eg opplevde et av mine tristaste å mest nedverdiganne øyeblikk. Eg sko fortella kor gammale eg va, elle rekna kor gamle någen va ud if rå kor gammale eg va. Å eg bjynte å tella. "Ska me sjå, eg blei 20, då blir de 21, 22, 23, 24, 25, 26" (ja eg sko faktisk rekna kor gammale du siri blei dette åre:) ) Å de va då tebageslage kom. "Du blei 21 dette åre". eg nekta lenge, før eg te slutt måtte sjå meg slått av fiendane. Eg e 21. Klar for førtidspensjonering?

Kommentar frå Helene før me sko legga åsse: "Bare sei ifrå viss eg blir for innpåsliden." (me låg i dobbelseng, å eg mistenke na for å meina eg sko sei frå viss u la seg for oppi meg)

Ellers, påskeferie, helt greit det lissom! Denne vegå he eg forsove meg 3 av 5 daga. Igår måtte mor sykla heim for å vekka meg. De e kje mange gonge eg blir stressa, men når eg forsove meg blir eg stressa, å klønitte.. For tiå sykle eg te arbei åg, golfen e på REP. Å de e jo en kjent sag at når du fysst he lert å sykla glømme du de alre. Å jo, de e sant. Eg lerte å sykla når eg va liden (elle, faktisk vett eg kje om eg lete de tiligt elle seint, men, not the point), å nei, eg he kje glømt de, eg kan de ennå. Eg klare sykla heilt fint, de e bare de at eg e kje flinke te de. eg kan ingen som helst triks elle teknikka. Igår prøvte eg å sykla uden henne, huske eg rett va eg en reser på de mens eg dreiv me sykling, men nå, nå gjekk de kje. Ikje at eg prøvte så lenge, men ligavell!

Little facts of trivia:

- På vei heim havna me på en smale, svingitte vei oppjønå ei fjellsia, me andre ord meget saktegåanne å 4 stk i en liden bil, å kæ sang kom akkorat? Billy Swan - I can help. He du hørrt den så vett du at sjølve musikken va et skremmanne passane soundtrack te den settingen, der bilen såvidt gjekk oppøve. (Forøvrigt fekk eg åg ver DJ heile turen:) )

- I dramaklassen i Bergen sko me en gong evaluera kvarandre, å då fekk eg hørra at eg va avslappane å ver me, å hadde en behagelige væremåte, no stress lissm! Konge:)

- Bob Dylan ska ha konsert i Stavanger i mai, å ja, eg SKA på an! (Nei, di he kje lagt ud billettane, å nei, de e jo kje skråsikkert eg får bilett, men eg de e en måde å ytra kor møje eg VIL på!)

- Før Anne Mette blei kjent me meg åd u alre smågodt å syns de va barnsligt.

- Mange (speiselt jente) trur å syns Wild Rose me Nick Cave å Kylie Minouge e en romantiske kjærlighetssang. Well, well, listen to the lyrics honey.

- Ukens ord: Rasting. Når me va på feri før i tiå stoppte me møje å rasta. Altså stoppte å åd på veien. Eg lige de orde, de e koseligt å nostalgisk!

Eg har forresten sinnsjukt lyst å gå på slakk line.

mandag 3. mars 2008

Välkommen till Bergsåker!

Eg e elendige å blogga. Egentle lige eg kje orde "blogga", de hørres så geek å "totalt inni data" ud, så me prøve en nye vri: eg e elendige å skriva på bloggen! Trur faktisk eg ska bjynna å skriva oftare..vurdera de jaffal. Jo, eg ska rett å slett ta de opp i de høyere råd te vurdering. De høyere råd e meg. De e eg så ska ta de opp te vurdering, de e eg så ska vurdera om de ska bli bestemt, å viss de blir bestemt, e de meg de går udøve. Gubba kor møje makt eg he!

Der e ganske møje så e oppe te vurdering per dags dato. Ein av dei tingå e om eg ska kutta ud all form for foballinteresse. Eg fylle jo me bare for å fylla me, så egentle kan eg jo ligsågrett bare droppa alt, å sei at nei, eg fylle kje me på foball. Men samtidigt så e de jo litt jillt åg! Å litt stas me patriotismen å alt dette her..nei, de e vanskeligt.. eg trur eg bestemme meg for at eg melle meg ud av internasjonal foball, frå nå av e de bare lokallag i norge. Så får me sjå koss de går! Åsså Stoke åg, kan kje kutta ud dei! Forstår kje kæforr eg he hallt me manu så lenge, egentle e de jo bare teit å halla me dei store lagå så adle andre helle me, å dei bryr seg døyten om deg, nei, holl eg te lokallage du! So long Manchester! De føles ganske hærligt. Nå ska eg alre mer anstrenga meg for å huska om den spelaren e på lage ennå, elle om an har bytta lag!

Ja dei så arbeie i det høye råd sjå meg e goe! Arbett øveti he di åg mått i de sista, så travelt he der våre! Men nå e en av dei styste sagene avgjort å avslutta: the big påske-egg case. De e herved bestemt at Bente Bergsåker he kje lov å eda ett einaste påskeegg te før påske! Har faktisk hallt meg si sist lørdag åg (dersom tvil; dette jelle bare påskeegg..)

Ellers då? Jo, eg he hatt ei uvanligt sosiale helg te meg å ver, kino me anne mette fredag, salem me helene lørdag, å SPOR me både helene å anne mette syndag, der me avslutta me mcflurry på mcdonalds:) Me va me någen andre folk åg..bare for ordens skyld. Å, te helgå e de Bergen!!! Opp te kjære astridpastrid (av å te får eg en må-laga-rim-av-navne tvangstanke, å de forekomme oftast me astrid å toni, som forøvrigt blir toniponi..)

Tiligare i vegå mottok redakjsonen et spørsmål te "spør Bente om det som ikke kan vente" (fancy ja, rime jer de åg!), nemligt kæ Bergsåker V4 va for någe.
Å te adle dåkke andre som åg lure på dette, å som e intresserte i å lesa mer, anbefale eg å gå inn på http://www.bergsaker.com, her finne du alt du trenge veda. Å la meg nå avsluttningsvis få sitera kæ me kan lesa onna "Om Bergsåker" på denne siå:

- "Totalt körs under året 565 st travlopp på Bergsåker fördelade på 110 st under onsdagsluncher, 53 st under torsdagar, 48 st under lördagar och 354 under fredagar som är Bergsåkers ordinarie tävlingsdag. Totalt delas i år ca 46 miljoner kronor ut i prispengar på Bergsåker."

- "I skrivandets stund finns 23 st proffesionella travtränare med Bergsåker som hemmabana."

- "Framtiden för Bergsåker ser ljus ut. Förutom fortsatt stora sportsliga framgångar..."

- "Förutom travtävlingar arrangeras årligen även mässor, utställningar, marknader, och en mångfald av andra evenemang på Bergsåker. Vi arbetar hårt för att visa att ”det är på travet det händer”. Välkommen till Sundsvall och Bergsåker!"

De va så eg sko sagt de sjøl!