mandag 31. desember 2007

Happy new year miss Sophie!

De va faktisk øveskriftå i fjor åg på denne tiå! Forstår kje de e nyttår imårå, men!

Så, kæ har skjedd i mitt liv i de sista? En store ting har faktisk skjedd, en store beslutning eg har toge. An krevde veldig lidå betenkningsti, der va ingen argument så va modarbedde den avgjørelsen eg tog, å eg forstår kje kæforr eg ikje he slutta me dette lenge før. Mange snakke om sparekontoen/høyrentekontoen sin. Kæ di ska bruga pengane te, å når de e en dyre ting di verkele he lyst på, vurdere folk om de e viktigt nok te at di tege penga frå sparekontoen. Eg he åg en sparekonto. Der va penga på an itte konfirmasjonen, å mor å far sette inn penga når eg va liden. Når eg va gammale nok te å bruga pengane sjøl, forsvant di fort. Kontoen e der ennå, men der e ingenting på an. Før sete eg av å te penga øve itte eg hadde ftt lønn. Penga eg håpte eg ikje sko få bruk for i løbe av månen, elle så eg visste eg måtte spara te rekninga å udgifte eg visste kom. De e alså dette eg har slutta me. Eg ska alre mer sedda penga inn der. De har seg nemligt sånn, at di trekke automatisk gebyr frå den av å te, eg vett ikje heilt kæ de e for, men de jer di nå alså. Så når eg i slutten av månen e konk å ska bruga dei pengane så e der, så he eg plutsele ikje nok te å betala de eg sko ligavell. Å tru meg, eg sedde alre vekk mer enn akkorat de eg må, så då blir de jo for lide! Så nå e an bare der, å går litt å litt mer i minus, men eg trøste meg me at der må jo ver en gronn te at de hette høyrentekonto, så plutsele e an jedna i pluss. De blir spennanne å sjå! Elle blir rentå jedna åg negative då? Eg vett ikje, men, eg vente i spenning!

Ellers he eg hatt ei "fytti så jillt å bare bestilla ting frå internett" vega. De heila bjynte me Bob Marley kler å ting for 1000 krone, å endte opp i bestilling av 4 kjola igår. De me kjolane va toni åg me på, hu åg bestilte 4, men eg trur kje u va heilt sikker på om u sko sei kor mange u hadde bestilt. Nå he jo eg sagt de, men då sleppe u jaffal å fortella de sjøl! De va kje så lett me tanke på størrelsa å sånn, men der va et måleskjema du konne fylla for å finna ud kæ størrelse du måtte ha.

De å måla seg va forresten fryktele deprimeranne, så me la te godviljen, å la midjå te der me syns midjå burde ver, alså der me va smalast. Kæ så defineres som hofte va me åg litt usikre på, så dei la me åg te der me syns de passte seg.

Ellers e eg storfornødde me julagavane! Blant aent (i fare for å glømma någe) fekk eg..:
- penga
- Led Zeppelin cd
- "1001 album du må høre før du dør"
- Bjørn Eidsvåg biografien
- handsfree
- oppskriftsbog
- dvd
- elektriske kjykkenvekt å desserskåle

Eg va skråsikker på at eg fekk ipod av systrene, å hadde på forhånd lovt både meg sjøl å andre eg sko bjynna å gå tur når eg fekk. Men eg fekk kje, å eg kjenne at eg e meste litt glae! Nå kan eg nemligt sidda inne me goe samvittighed!
Eg skjems meste åg øve kor slakke eg he våre denne julen, de he faktisk våre tetag me julaselskab! Jo eg skjems litt av å sei de, men eg he våre sjikkele lide gira! Egentle e de jo knallkoseligt, men så sidde du bare å ede å ede heile dagane. Å ingen julaselskab e delt opp i måltid, de e fysst middag, så e de frukt, snob å småkage mødlå middagen å desseren. De e kje uvanligt at de e frukt, snob å småkage itte desseren igjen heller. Å kæ skjer då når eg komme heim? Jo, vanligvis sedde eg meg ås er gilmore girls elle en aen serie, å ede sjokolade elle någe ant godt, men de går kje itte et julaselsab! Å nei, de e ikje de sama å bare sjå en film uden någe te! Men, julen har våre hærlige åg!

En ting eg brenne for, e at adle folk ska sjå kæforrein fantastiske mann Bjørn Eidsvåg e, spesielt Toni. Derfor benytte eg adle anledninga te å fortella fine ting om an. Den mannen lige eg! U har totalt jønåskua meg, men de tar eg kje så tungt!

Av å te kan eg spør om totalt upassane ting, de he eg åg fått erfart i helgå. Blant aent kæ folk ville gjort viss de va siste dagen di levte, dødsårsaga, å pensjonstilværelsen. Ikje adle syns dette e passane å jille spørsmål, å av å te skjems eg litt ittepå. Som regel ikje, men av å te...

Ellers e live totalt good for tiå! Eg anbefale deg åg å hørra på The Everly Brothers å någen av slagerane deiras! du bør åg sjå "Eventyr i New York" nå mens an går på kino, live får en heilt ny meining itte du he sitt den! Du sidde igjen me en heilt fantastiske følelse ittepå, de va heilt magisk!(For dei så slide me å forstå om de e ironi elle ikje, gå på kino å find out!)

tirsdag 18. desember 2007

Second hand's fine by me!

Eg har et hektisk liv! Kvadrat, gilmore, småkage å kaffi, arbei, gilmore, sjokolade, arbei gilmore, kvadrat, arbei, kvadrat, madla, gilmore.. De e et under alt eg får gjort! De versta e at eg e kje litt sosiale en gong, elle, de vil sei, eg e møje me systrene, men ellers leve eg for øyeblikke kun i en verden av gilmore, mad å kvadrat:)

Dåkke andre så he tv2 he jedna sitt en reklame så går for tiå. De e kje adle så he TV2 faktisk. Sjøl he me nettopp fått de. Før hadde me bare NRK, nå he me NRK1, NRK2, NRK3/NRKSuper å TV2! Men, jaffal, reklamen. Der e en mann så ska på arbei (eg innbille meg jaffal eg ska på arbei), å bilen ans e totalt frosen. Så, an sedde igang å skrabe å skrabe å skrabe for å få vekk isen, å de heila blir toppa me at an sklir å dette i snøen. Når så bilen te slutt e någenlunde ok, å an ska låse opp (me dei nynoderne "trykk på en knapp så blir bilen låst opp" nyglane), blir bilen atteme låst opp.. Tenk så fantastiske følelse de må ver, an e kalde, trøtte, seint ude, he antagele litt snø i nakken itte falle, å har akkorat brukt laaange ti på å skraba naboen sin bil! Tenk DEN goe følelsen an får av å veda at naboen sleppe å skraba bilen! Ler liga møje kvar gong! elle, eg he faktisk bare sitt an en gong..men DÅ lo eg!

Ellers e de snart jul, å for fysste gong på mange år, heilt si eg va liden å sende årlige julakort te "Malin", min sygehusromkamerat, he eg sendt julakort! Eg bestemte meg bare plutsele. De e jo så koseligt å få julakort, å dette åre sko eg ver liga flinke. Heile tanken me julakort e jo den good-feelingen du får når du he sendt di avgårde, for eg ska lova deg at i de sjuenda julakorte der du skriva någe a la de sama i adle, e kje gledesfølelsen særligt store. Men, eg skreiv å skreiv, me de eina måle for aua: få sendt di FØR eg får någen julakort sjøl.
De har seg nemligt sånn, at får du et julakort fysst, å så sende et tebage, lyse de av "visste kje eg fekk julakort av DEI, må forta meg å senda et tebage sjøl om de e litt mistenksomt de heila e gjort av samvittighetsårsaka me tanke på at julen snart e øve"! Å dette sko eg unngå! Dette e en ledande historie, de lyse jo av an at eg ikje klarte de, for de jor eg kje! 1 stk julakort ankom igår! Men, de va jo veldigt koseligt åg, for all del!:)
Men, nå e mine 8 sendt avgårde, å då e de out of my hands. For sjøl om någen kort så e på vei te meg jedna e sendt en dag før mine e sendt, så telle de kje så lenge eg ikje he fått di!

Ellers e de snart julanøtte på fjernsyn, å her dukke et nytt samvittighetsspørsmål opp. I adle år har me sitt påske å julanøttene på NRK, me vår alles kjære, trauste Roald Øyen. Men, så e de de at nå he jo TV2 åg julanøtte, me Kristian Ødegård..å de e faktisk ganske løye (spesielt han svenske, Bertil)! Men så e de de at eg føle de e litt dårligt gjort øvefor Roald åg! Nei, jeg veit ikke!

På fredag reiste eg, mona å siri udøve itte arbei, så traff me mor åg. Me sko på kvadrat, å på de nya sentere på madla. På madlasentere he di en vannvittigt store mega. Normalt sett hanle me mad på ålgård på vei heim, å når me va ferige å hanla ellers på sentere, blei me ståanne udføre denne mega'en for å finna ud om me sko hanla her elle på ålgård. Eg trur adle (jedna spesielt to av åsse) va såpass fascinerte, nysgjerrige å gira på denne vannvittige mega'en at me ville inn her, men ingen tårte egentle sei någe, å jaffal ikje bare forde an va så store, kem bryr seg vel om kæ madbutikk en går på? Me endte opp me å gå inn. Adle me kvar si korg/vogn, la me avgårde. Alt va fascineranne! Heila tiå oppdagte me någe, "oi, sjå kæ di har her!" Der va ti gonge mer av alt enn på den vanlige! Mens me va der inne fekk eg en følelse av at de ikje e normalt. De e ikje normalt å bli så gira av en madbutikk! Men fytti så jillt de va!!:)

Ellers va me innom på sandnes på vei heim, å der fekk eg oppleva någe eg he hatt knallyst te lenge, gå på fretex! Eg hadde egentle håpt å finna någen sære hippie-aktige kler å kule sko, de jor eg kje, men fytti så møje der va! Å tanken eg får e "her kan eg bare kjøba alt muligt, å finne eg ud eg ikje vil ha de, så levere eg de bare tebage, så støtte eg dobbelt":) Fretex e konge! Bøge, cda, kler, sko, filma +++! Ska tebage på fredag, å då trur eg eg ska kjøba någen LP-plade å henga på veggen! ÅG fått dillå på å bestilla frå internett, vilt grett! Å nå e de bob marley stuff de går i, belte å tskjorta jaffal!

Bilen he forresten våre på EU-"godkjenning"...tydeligvis dele ikje adle mitt syn på vidunderet som et olja lyn!

mandag 3. desember 2007

Dagen før dagen!

Te tross for streik innad i redaksjonen, et par av de ansatte har begynt å krangla om ei julaskinka så ska delast ud te den så har sanka mest kommentara, å de e klart at sånt blir der krangel om... Men, me håbe på å løysa sagen i stillhet...

Dagen før dagen forbinde dei fleste me litlå julaftå. De jor eg åg før. Før når heila familien va samla å såg "kvelden gør kvelden", da Capo's lille julaften sending, der alle barns store helt Vidar Lønn Arnesen sang, å teksten kom opp, så dei heima konne synga me. De va tider de! Så va de ribba å pinnakjød-laging me Ingrid Espelid, fremdeles klistra te skjermen.
Nå har dagen før dagen blitt utvikla te å bli en heilt aen dag. Dagen før dagen forekomme nå 12 gonge i åre, i plassen for bare den eine. Nemligt dagen før lønningsdag. Eg e allti sykt optimistiske, sjøl om eg egentøe vett at me får kje lønn før dagen itte den dagen eg håbe på. Å believe me, sr-banks mobile "sjekk saldo på sms" tjeneste tjene sykt me penga på meg dagane rundt lønningsdag! Eg sjekke me litt øvedriving en gong i timen, å uden øvedriving jaffal ein gong kvar 2. time, viss du va me på den! Glede meg heilt sjukt jer eg åg! Ikje for de at eg e så glae i penga, elle at eg he så møje eg absolutt trenge, men ingenting e som å sjekka saldoen rett itte lønn å før rekninga blir betalt! Eg e flinke te å "unna meg" alt muligt åg itte lønn. Oftast en cd, elle film, elle någe id en duren. Idag unnde eg meg sjøl freia julepose, å ei julaskinka, av adle ting, bare for eg vett imårå får eg lønn! Ikje de at eg ikje hadde kjypt en freia julepose uansitt, men eg jer meg sjøl ennå gla'are ved å sei te meg sjøl at "denne ska du få nå, si de e lønn imårå/si du he fått lønn idag." Elle "denne cd'n ska eg nyda i bilen på vei heim"/"denne filmen ska eg kosa meg me nå når eg har fått lønn". Eg forstår de kje. Eg galre jo bare opp meg sjøl, men fytti så eg nyde de! Eg trives overraskande godt i eget selskab av å te!

Som du jedna he forstått e de lønningsdag imårå ja...!

Ellers, meget bra helg, sjå anne mette å nattcup på tryggheim fredag te lørdag, julamessa lørdag kveld, julasnobverksted me systrene syndagkvell, sweeet!
Av å te lure eg på kem eg ligne på åg. Når folk snakke om de på arbei, "tru kem du e lige", så tar di for seg kvar å ein, mens eg står å smile, å enne allti opp me at "nei, eg ligne kje på någen av di eg."

Men eg tru alligavel me he en del likhetstrekk innad i flokken:

- Eg å Siri he lige gåstil, litt innøve me eine foden/fødene
- Eg å Inger he same "eg e der snart" tendensen (sei du he komt te Dirdal når du egentle ikje he kjørt en gong å ska treffa någen, elle "eg e der om en halltime" når du e ganske sikker på de kan ta minst 45 min)
- Eg trur eg i madveien e mest lige siri, konstant hole (ikje vondt meint), å merkelige edevana (ikje bjynna å eda før filmen e sjikkele i gang, altså handlingen, å ikje eda onna rulltekst)
- Eg trur eg OPPRINNELIGT e mest lige mona i musikkstil
- Folk seie eg ler å snakke likt inger, men i håve mitt trudde eg eg ledde mer likt mona å siri, men då stemme nok kje de..
- Adle ler av nokså same tingå! Internhumor å talande blikk til tider!
- Før va de eg å Mona så ikje trente, men nå h ejo Mona bjynt me de, så då telle jo kje de..
- Humoren å lide diskre lattera (låtta) går igjen sjå adle trur eg...igroen så e vel adle ganske hole åg!

Nei, dette va kje så gjønåtenkt å vanskeligare enn eg hadde trudd..

Song of the day
- The Shins - A call to apathy!