torsdag 25. oktober 2007

Back at my roots...!

Yes, nå e eg heima! Merkeligt å ver tebage, å ja, de va faktisk trist å forlada Bergen, men for all del, hærligt å ver home again åg!

Turen ner gjekk egentle ganske fint, VAGGA ner te busstoppen, å ja, de e uden øvedriving, eg vagga verkele! Hadde toge på meg dei tjokkaste joggeklenå eg he (å ja, eg va VARME!), både for då slapp eg å ha jakka, å for då sparte eg den plassen i bagasjen. Så va de en tunge bag, sekk på ryggen å håndtaska, å store dela av turen snakkte eg i telefonen me toni, de gjor egentle de heila litt mer komplisert, men så følte eg meg såpass domme der eg gjekk åg å då hjelpe de ofta å snakka me någen. Men, for all del, slapp av, eg kom meg te bussen, å ja, eg nådde an åg!

Greide meg egentle ganske godt på flyplassen åg. Sjekkte inn bagasjen, å gjekk for å finna någe mad. Hadde egentle vilt lyst på pølsa, men eg har någe prinsipielt imod å sidda å eda mad heilt aleina (egentle e de kje någe prinsipielt, eg bare syns de ser så stakkarsligt ud), så eg endte opp me en påse me bolle, de e liksom kje så gale å eda aleina.. Så der såd eg på en benk å åd te me konne gå på flye. De e ganske lenge si eg he toge fly, så de va fysste gong itte dei nye reglane me kor møje flydanne væska du kan ha me deg blei innført, å de va eg litt skeptiske te, kæ går egentle som flydanne væska? De einaste eg hadde så konne gå som væska, va to lipsyla, så dei tog eg ud, å sto klar me i håndå, fast bestemt på å lada som eg hadde føge mange gonge itte reglane kom. I den andra håndå hadde eg en kaffi, de falt meg kje inn at eg ikje konne gå jønå me den. Når de endele blei min tur, smilte bare han så sto der i de eg va i ferd me å legga dei to lipsylane oppi plastikkposen. "Du trenger ikkje legge di oppi altså, men du må nok legge fra deg kaffen." Eg følte meg litt domme, men la lipsylane oppi taskå igjen, gjekk ud av køen, drakk opp kaffien å heiv an, å stilte meg i kø igjen. Eg kom jønå.
Så va de bare å finna gaten. Eg fulgte pilene te nr 25, å stilte meg i kø der åg, ilag me en del andre, någen ganske sommersligt kledd egentle. De viste seg itte ei stonn at desse her sko te tenerife, å damå i skrankå forklarte meg veien te innenlands gate'ane. Eg syns fremdeles eg klarte meg ganske godt. Å eg kom meg trygt heim.

Så, nå e eg heima, ska bjynna på trevaren imårå elle mandag, endele klart bestemma meg, men, eg glede meg igroen åg:) Å i helgå e de opp te Bergen å henta resten av flyttelasse.
Itte eg kom heim har eg egentle gått totalt i dvalemodus. Trøtte heile dagane, å søve lenge, men eg trur faktisk eg he fonne forklaringen. I Bergen hadde eg allti jaffal 1 liter kaffi te dagen, mens heima he eg liksom bare hatt på ittemiddagane, når de e ti for kaffimad å besøg av systrene å ungane..

Helt til slutt, fekk en invitasjon te ei gruppa på facebook, "Ja til tunge avgifter på brus og godteri, og billigere frukt og grønnsaker," nok et bevis på at facebook-venna e "venna" så ikje kjenne deg sånn kjempegodt, å omvendt..men, de va sikkert en fine tanke:)

mandag 22. oktober 2007

Going back to my roots!

Adle går på en smell i blant, elle ofta. Å de e akkorat de eg he gjort nå, gått på en kraftige smell. Kagekrem. De har seg nemligt sånn, at nå når eg bare har fri, så blir de te at eg sidde oppe litt lenger enn dei andre. Spesielt nå i de sista, når eg har gått te anskaffelse av "Tv2 Sumo." Ofta he eg åg någe mad mens eg ser adle mulige reprisa å seria, å de va nettopp de eg hadde idag åg. Eg e jo kjent for å ha et unormalt inntag av sjokolade, men ikvell va der heilt tomt i adle skab! Som kriseløysning blei de då te at eg lagte sjokoladekagekrem. Eg hadde fleire skåle kagekrem, å kaffi, å i bjynnelsen va de meget godt. Så ittekvart blei de litt kvalmanne, men eg tenkte eg konne kje je meg så lett, så eg fortsatte, å de heila endte me at eg blei sjikkele dårlige! Alre mer kagekrem!

Ellers he eg nå bestilt fly heim, tirsdag 14.45 går flye frå Bergen, å så e de back to my roots! Om de blir hotell elle trevaren e kje heilt bestemt, men, nå ska eg jaffal heim:) For all del, eg har kje mistreves i Bergen, eg bare foretrekke Stavangerområde! He såvidt begynt å pakka. Me tanke på at eg ska ta fly, blir de kje så møje eg får me meg i fysste omgang, ser allerede for meg kor nerlesste eg komme te å ver når eg går ner te bussen, men, så lenge eg ikje tippe så..! He plana om å reisa opp igjen me golfen te helgå å henta heim mer:)

Trur egentle ikje de går sjikkele opp for meg at eg faktisk ska flytta heim, men på en aen måde he eg alre følt sjikkele at eg bur her. Eg he liksom bare våre her, men de he liksom kje våre HEIMA. Men selfølgele, de blir jo trist åg, flytta frå astrid å anna lena, 2 etasjen, sandra å ragnhild, folkå i klassen (men dei he eg jo kje sitt så møje te uansitt itte eg slutta, så, der e jo grense for kor trist de blir!), å ikje minst dei goe naboane våre i 28'en, gunnar & co! Gunnar he våre en slags mentor når eg sko finna ud kæ eg sko jer "Nei, ikje slutt på skulen, du komme deg lett jønå lærarstudie", men Bente slutta. "Finn deg en jobb i Bergen", Bente fant seg arbei heima. Men for all del, eg har goe tru på deg som lærar! De e løye de, du argumentere å jer som regel allti modsatt av de andre seie, fascineranne..! En aen ting så e løye, e at eg syns faktisk ikje de e nederlag i de heila å komma heim igjen, egentle burde eg jo syns de, men eg syns kje de i de heila tatt! Eg glede meg bare! Men, de e jo litt grett åg, nå he eg fått prøvt koss de e å bu i Bergen, å koss de e å ver student! Eg har åg ei høge bodda me bøge, en 20-30 stk vil eg tippa, så eg sikkert alre komme te å få bruk for! Men, kjekt å ha:)

Selfølgele komme eg åg te å savna Davy. Kem Davy? Davy Wathne vel! Dotterå hans bur rett borti gadå, sånt at me ser ofta bilen hans parkerte, å av å te treffe me på an åg. Då slår an selfølgele av en prad, å de enne allti me at eg må sei "Nei Davy, nå får de ver nok, nå må eg komma meg heim!" An tog de kje så fint når eg sa eg sko flytta, å då måtte eg åg sei "Nei Davy, ikje grin, du vett at de e kje her eg hørre te, så nå må de så ska skje skje!"
Någe av de mest tragiska, e at eg he ikje toge fløyen ennå! De vil sei, at eg he kun imårå igjen å jer de på!
Nå he eg åg endele fått meg telefon å sim kort, men, an funke ikje..går kje an å verken ringa elle senna melling, men, de va jo kje derfor eg ville ha meg telefon! Neidå, eg hadde bare hørt at der låg så mange konge ringetona på denne modellen, å de stemte! Pluss at der e vannvittigt mange forskjellige lys-blinke-program så du kan vella mødlå, de va eg kje klar øve en gong, så de va bare bonus!

Last, but not least, eg, siri å mona ska på Bjørn Eidsvåg konsert i domkjørkå i Stavanger 10 november, glede meg!!!

Så, heilt te slutt, gå inn her å hørr I fred kan eg sova, love deg, sånn har du allre hørt an før!!:) http://www.myspace.com/jesubaadn

søndag 14. oktober 2007

Pressemelding

Itte møje om å men, har eg fonne ud at jo, de besta e å bare gå offentligt ud me de. Nei, eg e verken forlovte, fått meg type, fonne meg jobb, elle bestemt meg for Jilja elle Bergen.
Nei, de eg nå ska fortella dåkke, e der nok mange så allerede vett, mens andre bare har merka de, men alre fått en bekreftelse frå meg. De har seg nemlig sånn, at når eg va liden, gjekk eg jønå en heftige brille/lapp på aua periode. Gong på gong va brillene plutsele "vekke" elle "tilfeldigvis ødelagte". Trur kje heilt eg forsto at brille va ganske dyrt, å eg såg kje på de som en nødvendig hjelp, men som et ønske om at eg sko sjå domme ud frå mine foreldre.
Som om ikje de va nok, opererte eg åg aua/auene (de e eg litt usikker på) for skjegling. De burde jo ha gjort sitt te at auene mine va sikra ud live, men neidå! Eg skjegle igjen. Sånn egentle jer de meg kje så møje, å de e kje allti, men av å te blir situasjonane litt pinlige nettopp på gronn av skjeglingå.

Eg kan ha en heilt normale samtale, å sjå heilt normalt. Men, så bjynne eg å tenka på de, (skjegle eg, ser eg normalt?) å kjenna itte, å då bjynne de. Eg konsentrere meg om å fokusera me begge auene, men då nytte de kje uansitt.
De e kje adle så merke de heller, å de jo kje sikkert eg jer de kvar gong eg føle eg jer de.
Men, forde eg føle eg jer de, blir de te at eg ser en aen retning. I en tomannssamtale e de kje sånn kjempebra å stå å sjå en heilt aen vei mens du snakke me någen, du kan egentle verka ganske uintresserte i de den andre har å sei, elle enkelt å grett bare framstå som totalt fjerne.
Eg skjems kje øve de, så av å te seie eg "eg vett eg skjegle alså" (akkorat som eg anklage dei for å tenka de), men tingen e de, at då går de meste kje å snakka normalt ittepå, for då blir de te at modparten bare fokusere på om eg skjegle elle ikje.
Sånn, nå vett jaffal et par av norges befolkning at eg skjegle. Å snakke du me meg, å eg ser en aen vei, vett du kæforr. Å sko de ha seg at du snakke om någe totalt uintressant, kan du tenka at de e pga skjeglingå eg ser vekk..
Om eg ska gå te en optiker å få linse, har eg kje tenkt så møje på. Har ingen plana om de foreløpigt. Trur eg har fonne ud kæforret aua der e någe gale me nå, så vurdere sterkt å laga min egen "lapp" å klistra øve de "friska" aua, sånn at de "sjuga" kan trena seg opp.

torsdag 11. oktober 2007

Don't you cry tonight

Klokkå e kvart øve 3 på nåttå, å ja, eg sidde oppe ennå. Eg e trøtte, men på gronn av en feiltagelse har eg drukke snart 2 liter kaffi, å då får du kje sova så fort. Selfølgele va eg klar øve de va kaffi eg drakk, men tingen va de, at itte eg va ferige me dagens kanna, sko eg bare jer alt klart te imåråtiligt, tog oppi kaffipulver å vatn, sånt eg bare konne skrua an på før eg gjekk på bade. Men, av en elle aen gronn skrudde eg an på åg. Plutsele sto eg bare på kjykkene å såg at der va 1 liter nykokte kaffi i kaffitraktaren. Så, då tenkte eg, jaja, kan jo alltis sjå en te episode gilmore girls å drikka an. Så, eg jor de. Eg såg den aller siste gilmore episoden. Å eg grein. Gong på gong. Trur eg blir ganske sentimentale når eg e trøtte, å kan grina av de mesta. De e min egen feil åg, for eg galre opp meg sjøl. Itte den triste gilmoren, lasta eg nemligt ner "jesus er kongen min" frå titanic, då når di spele på fiolin. De e någe av de tristaste eg vett. Så, nå sidde eg her å hørra an på repeat, mens eg ennå drikke kaffi, å e livredde for at någe felt ska skje me någen, å at eg ikje ska få de me meg elle ver der.

Kvellens visdomsord: Vis at du e glae i dei du e glae i!

Kor lide typisk meg e dette innlegge? Sko trudd de hadde klikka for meg, men slapp av, eg e trøtte!

onsdag 10. oktober 2007

Søker herved på deres stilling som hjemmeværende husmor...!

De e de eg har våre idag, heimaverande husmor, å de he våre totalt diggbart! Astrid vekkte meg i 8tiå når hu gjekk, så då sto eg hallveis opp, sjekkte litt ting på dataen, før eg sov bittelitt te. De hadde seg nemligt sånn, at di søkte itte nattevakt som resepsjonist på et hotell rett neri her, å eg tenkte, ey! De kan eg ver! Men, før eg engong fekk sendt søknaden, va stillingen besatt..
Kan jo og nevna de viss någen ikje sko ha fått de me seg; ja, eg ska nok dessverre slutta på skulen, eg syns kje de e någe nederlag eg, men eg tenkte eg måtte legga te et dessverre av medlidenhet te adle dåkke så tenkte eg sko bli någe stort, eg føle me dåkkas tap, kondolere!

Men ja, stillingen va besatt, så då tenkte eg, søren helle, eg står opp tiligt å e husmor! Å som enhver god husmor kokte eg litt kaffi mens eg va på bade, å gjekk ud å slappte av litt før eg sette i gang! Å ja, eg storkoste meg! Rydda, støvsugte, vaskte, la samen kler, rista sofatrekk å heiv søppel, mens eg hørrte dire straights! Vurderte å laga julakage å hørra julamusikk åg, men eg måtte nekta meg sjøl de.. Så, nå he eg fonne ud av de, de e dette eg vil bli!

Kæ ska eg fina på nå då? eg trur dei så stresse mest på mine vegne e:
- Siri, som dagligt spør om eg har våre på skulen å kæ eg ska jer:)
- Toni, som anbefale at eg bare reise heim å arbeie på trevaren mens eg finne ud kæ eg ska jer, bare sånn eg he någe å jer på dagane:)
- Mor te Toni, altså tante Jorunn:) Lufta forsiktigt tanken om at "de e så jillt å ver tebage at eg trur eg vil slutta på skulen" i ferien, å ja, eg såg et stort snev (kan du sei stort snev?) av bekymring i auene nas, å nei, eg måtte for all del ikje slutta på skulen å bjynna på trevaren!

Men slapp av, eg vett dåkke meine de godt, å eg e glae di e bekymra på mine vegne:)

Mor trur eg kje bekymre seg så møje, å i tilfelle mest for koss de ska gå viss eg flytte heim heim, itte å ha budd så lenge for meg sjøl.

Far har den klassiske far-"innstillingen": jaja, de ordne seg dette vett du!

Mona vett eg faktisk kje heilt..eg lure på om u i udgangspunkte ikje vett heilt kæ eg jer her oppe, elle, selfølgele vett u de jo, men jedna ikje forstår heilt koss de funke, elle, nei, eg vettkje kæ mona syns!

Inger trur eg egentle bare syns de heila e ganske løye!

Når eg hørre Johnny Cash å Mark Knopfler jer eg någe spesielt me monnen å auene, forme lippene på en heilt spesielle måde, de e for eg innbille meg dei jer sånn, å at eg ligne på di viss eg jer sånn..merkele! Eg vett de e teit å at eg ikje ligne, men alligavel "vett" eg de e likt... Trur faktisk eg jer de me andre artista åg, skifte itte kem eg ska ver..

Well, well, that's it, har et ganske travelt liv akkorat nå, he plutseligt komt på de at de e så lenge si eg he hørrt på Clapton at eg må bjynna me de ijen, meste felt å sei de men eg hadde glømt ud kor bra an va! Pluss at eg å Astrid ska snart ud å kjøba smågodt...

Heilt te slutt, av desse alternativå, kæ ville DU gjort?

  1. Fortsatt på skulen (men de trur eg kje eg vil alså)

  2. Prøvt å funne arbei i Bergen, å budd her fram te sommaren

  3. Flytta tebage, å bjynt på trevaren

  4. Flytta tebage å blitt resepsjonist:)

Song of the day: Dire Straights - So far away from me!

P.S: Eg he kje telefon for tiå..en fyr stjal heila taskå mens eg såd å åd bakt potet...

tirsdag 2. oktober 2007

Ain't got the spirit..

Neidå, de e kje snakk om the holy spirit (strengt tatt ghost på engelsk, men ikje gidd å ver så prippen..), de e snakk om the blogging-spirit, de e kun tetag akkorat nå! Men, fansen skrige, "nytt innlegg, kom an, plis då"..å av frykt for at heile livsgleden deiras ligge på om eg oppdatere elle ikje, så får eg heller skriva et innlegg!
E heima nå, he studievega, så då e de sweet home jiljabama! De e faktisk sweet åg de! Såå jillt å sjå tantungane igjen:) Verka kje ¨så någen av di merkte eg hadde våre vekke, vettkje heilt koss eg ska ta de..hm, fokusere på de positiva, di va kje redde meg:) Hadde kje me snob te di en gong:)
E på trevaren denn evegå, faktisk vilt jillt å ver tebage! Å si sist har eg til å me lert någe nytt, montera beslag på siehengsla vindu:) slå den du! før va de bare glidehengsla å topphengsla, men nei, nå e de siehengsla åg, de e faktisk ganske stort!
Toni åg e heima nå, va å henta na på flyplassen på syndag. Eg va, som aldri, ude i goe ti. Selfølgele va flye forsinka når eg faktisk va ude i goe ti, så de blei en å en hall times venting på sola. Leida i evighed itte parkeringsplass, mens golfen hørtes ud så an sko eksplodera kvart øyeblikk, å endte te slutt i panikk å pinlighed opp på sola helikopter-service private parkeringsplass! De e då de går opp for meg kor hærligt de e å ver tebage. Ingen bod. Ingen falken. Så, der åd eg i bilen å hadde kje så møje å jer, men holdt meg sjøl optatt me å fylla me kor mange bila der va på plan 1, plan 2 å plan 3 i parkeringshuse. På en å en hall time forlot to bila parkeringsplan 3..elle va de parkeringsplan 1..eg e i tvil..skoffa øve egen innsats, men to bila forlot parkeringshuse jaffal!
Ellers va de avslapning me jengen sjå gaute å marie på fredag, barnavakt på thomas på lørdag, selskab te mor på syndag, byrkjedal me jengen igår, udøve te kvadrat å på sygebesøg sjå onkel idag, å imårå e de opp i hyttå te toni å dei:)
Frykte meste eg i løbe av vegå ska bestemma meg for å bare flytta ner å bjynna på trevaren igjen, bu heima, prøve å finna en plass for meg sjøl, å bare betala leia i bergen te åre e slutt:) folk syns sikkert de hørres vilt kjedele ud me vindusfabrikk, men eg trives faktisk knallgodt! Å jilja e "faktisk" knalljillt, heile familien, adle systrene, ongane å adle bur ront her, eg åg vil! Kæforr i all verden ska eg bruga 4 år på å bli lærar? Så møje vil eg de vel kje? Dessuten he eg kje sjøldisiplin nok te å lesa, bestilt øve 20 bøge, å ikje ei har eg lest i! Di ligge bare der heilt nye å fine i to bunke! Eg vil ver her, arbeia, kjøra ront i golfen, reisa udøve av å te, nyda de! Harkje vågt nevnt de for mor ennå, å ikje astrid å anna lena heller når eg tenke meg om..:) Så irritere de meg alt eg går glipp av, livsviktige ting som f.eks;

- mona he bjynt på trimmen (ikje at de e revolusjonerane nyhede, men de e sånt eg hadde visst hadde eg budd her)
- siri å dei he ommøblert i ståvå
- mor he fått nye gardine
- folk kan ha fått nye kler for leeenge si, men for meg e di nye nå
- der e komt nye bru øve elvå
- maren kan meste sidda sjøl
- der e meste heilt klart der den nya krambuå ska stå

Eg vil reisa udøve på lønningsdagen å kjøba någe jillt! Eg vil ha et koseligt hus å bu på jilja!
Føle eg e i trassalderen:) sjikkele syden å "gidde kje!" kem sko trudd de? Bente så, grett nok, he allti våre slakke, leda fraværslistene å gjort alt i siste liden, men ligavell allti gjort de eg ska å klart meg godt, men nei, nå er det slutt! Opprør:)

Forresteb kjypt nye tskjorta idag, me erling, bernt, kakemonstere å någen frå sesam stasjon på, sesam stasjon va eg alre sørligt fan av, men erling å bernt derimod!:)
Dagens sang..hm, radio nowhere trur eg, bruce springsteen, han har forresten komt me nye cd, anbefales! Ellers e hey there delilah ganske fine..

Sorry sydingå:) Eg e egentle veldig glae:)