lørdag 31. mai 2008

Mor Åses vei 21

Eg forvente kje at øveskriftå ska sei deg någe. Me e tross alt et fåtall som med jevne mellomrom (ganske så ofta faktisk) blir inviterte te godt lag i Mor Åses gate 21. Å me har de så jillt ilag at de e kje te å tru! Stadigt invitere an på kaffi, å av å te tar me et slag kort, elle ser tippekampen. Der mangle kje på verken husrom elle hjerterom for dei andre i gjengen! De e de me kalle åsse me så samlest der. Gjengen.

De e alså Dag de e snakk om. Dag Schreiner. De e han så stadig vekk invitere på besøg, men de har seg sånn at i de sista så har de alre passt. Å de e klart at då e der lide så passe bere enn et ubedt spontanbesøk! En gledelig overraskelse, om eg ska sei de sjøl! En risk me å komma uden å avtale på forhånd e jo de at du risikere å komma te tomt hus...
Fortvil ikje Dag, ingen sure mine! Å me snakkes jo på torsdag! Å mens eg har deg her, va de sjå deg me sko samlast då elle..?


Någen trødde såvidt inn i gardsromme te Schreiner... (flott hus!)


..mens andre så va litt mer vande vågte seg mer frampå! Pleie allti sjekka at ikje någe post ligge igjen i tilfelle der komme regn, en avtale me har eg å han!

Om der ikje va husrom å få akkorat denne kvellen, så e der kje tvil i mi sjel om at hjerterom, de e der allti sjå an Dag!

Ellers har eg ENDELIGT rydda å støvsugt i bilen, me go hjelp frå thomas! An va stasjonerte i framsede me en slikkepinne å reggae huå mi (en skal tidlig krøkes..) mesteparten av tiå, mens an me jevne mellomrom ytra at an syns de va en fine ordning!De e fredag, å de e hærligt! Eg elske fredaga me adle dens verdia å alt an står for! Å som P4 sa de: "Noen tradisjoner rokker en bare ikke med", før de ønskte go helg å sette på Friday I'm in love!

Dåkke legge jedna merke te at dette innlegge e lagt opp te tekst, bilde, tekst, bilde, dette itte ønske frå Knut Arne. De blei visst te tider veldigt møje tekst for en stakkar å lesa, å an meinte et bilde innimødlå konne ver en bra ide! Redaksjonen takker for ideen og håper det nå går bedre!

torsdag 22. mai 2008

Den du veit!

Eg e ein reser på å oppdatera for tiå! Nå har eg egentle mest lyst å gå å legga meg åg, men eg tenkte å skriva någen velvalgte ord fysst.

For dåkke så ikje he tellingå, kan eg beretta at de nå bare e to daga te helg, å eg digge de! De e verdt de å arbeia bare for åkonna tella ner å gleda seg te helg, å få sjikkele helgafølelse når fredagen å "Friday I'm in love" komme på P4!

Eg e som nevnt tiligare dypt inni live i Stars Hollow, Gilmore Girls. Patetisk seie du jedna. Positivt å meiningsylt seie eg. Eg lige å ver up to date, fylla me på politisk korrekte seria, få et innblikk i kæ så skjer i verden, å få en djubare forståelse for live. Å nettopp dette føle eg eg får i denne serien. Eg forstår dei, å dei forstår meg. Å eg vil ver Lorelai. Bortsett frå når Rory å Jess e ilag, då vil eg sjølsagt ver Rory.

Sist vega fekk adle systrene (udenom meg, eg har kje fått min ennå, antagele si u ikje heklart å få meg ud av huse ennå..) barnaalbumane sine. Å gjett om der va møje koseligt, fint å mindre fint der! Eg beundre foreldrene våre for å allti ha syns me e sjyldige å fine jente. Elle for å jaffal allti ha fått åsse te å trudd de. Ud frå bildene må der ha våre någen fryktele tunge tie iblant. Heldigvis kom me nå jysla godt udav de!

Ellers såg me ud te å ha hatt de så jillt! De he eg alre tvilt på helle. Eg he allti meint (sjøl om eg "vett" din barndom va liga jille, så VETT eg at min va jillare!) eg hadde en vannvittigt jille barndom, å at me jor møje jillt, men når eg ser tebage, så toppe de alt! Me sidde på rasteplass itte rasteplass, oppstilt framføre blomsterbed itte blomsterbed, i fine kler, i mindre fine kler, me brille, uden brille, i badebokse, me hockey, i dammark, å ikje minst, på kjerlingland! Goe tie alså!

Men, den tid er forbi, å me he blitt store. Eg lige kje å tenka på meg sjøl som voksen. Når eg bjynne å tenka på de, så tenke eg allti at eg tenke på mona som unge ennå, ikje voksen, men unge, å når hu e ni år eldre enn meg, så har eg mange år som ungdom framføre meg! Gubba så møje galskab eg ska jer! Tenke eg tege ei sjikkelige opprørsti snart!

Eg trur forresten de e lurt å ikje ha så store forventninga te live, men heller bli glae for alt de jille så skjer. Før huske eg eg tenkte eg sko bli dyrlege, advokat å så te slutt lærar, men kæforr ska eg de, når eg trives me å bare ver en del av arbeiderklassen? De e jo fritiå me leve for. Å kæ ska du me et svingodt betalt arbei, dyre merzedes å de huse?? Då blir du jo vande me å ver søkkrige å få alt du vil, å oppleve kje gleden av å tella ner te lønningsdag!
Eg vett me meg sjøl at eg komme alre te å kjøra en flotte merzedes. Sånn sett ahdde eg kje hatt lyst på de uansitt, eg syns gamle bila e finare, dog me litt mindre trygghed.. MEN, en forventning har eg, å de e at en vakker dag ska eg ver STOLT eigar av en flunkannes nye kjykkenmaskin!

The end..
- Når du hørre bombeeksperta, ser du åg for deg folk i kvide romvesendrakte me hjelm å typisk kvarsi sprøyteflaska??
- Før ville eg ver stumme. En periode lekte eg at eg va Liz i "Asylet", så eg skreiv alt eg sko sei på skulen. Læraren syns kje de va så sjarmeranne.

Her nederst sko eg ha bilde fra kjerlingland camping. Søkte, å leste te min store fortvilelse at kjerlingland camping e nerlagt. Nei, eg må nok uføretrygda meg, de blir for møje dette her!

mandag 19. mai 2008

Kjell Kristian Rike

De e kje ofta eg skrive et innlegg te dagen, but for special people I make special exceptions!

Kjell Kristian Rike e død. 63 år gammale... Skisporten vil alre mer bli de sama! Uden ironi elle någe sarkasme så trur eg eg me hånnå på hjerta kan sei at eg alre mer komme te å ha glede av å sjå ski!
En epoke e faktisk forbi! Eg forbinde Kjell Kristian me trygghed, glede, latter, limerick, barndom, snø, internhumor me carlsen, ja...rett å slett bare GLEDE å goe tie!
Fytti for en go mann, kommentator, å fantastisk behagelige stemme!

Når der skjer någe trist assosiere du de me en gong te andre triste ting, å jer deg sjøl ennå tristare. Så idag kom eg på når Bjørn Dæhlie la opp (eg elske Bjørn Dæhlie!), å då blei de heila ennå tristare! Fysst va de Astrid så kom me nyheden, å eg tenkte at nei,d e konne kje stemma, då ville di sagt de på radioen. Men, i neste nyhetssending sa di de, å eg kjente eg fekk tåre i auene. Fortsatte å arbeia, nyhedene va øve. Så bjynte "1,2,3" på P4, å der hadde di litt mimring om an. Ulige kommentatorøyeblikk å høydepunkt. I de eina va BÅDE Rike å Dæhlie me, di kommenterte når an vant, å eg frykta at eg sko bli stående å hulka! Så e de liksom kje bare de åg, men du blir liksom så nostalgiske å tenke på alt frå den tiå så e forbi! Nei. Me har mysta en go mann idag, de e jaffal sikkert!En aen ting e at nyere amerikansk forskning vise at folk så lide av fedme e me på å øga den globale oppvarmingen. Di ede mer, å har lettare for å ta bilen enn å gå når di ska någe. e de kje grusomt adle folkå me ska omgås me, hæ? Nei, je meg "superpretty supermodel world, de e der eg hørre heima!I tillegg he di gjort en undersøgelse på rotte, om di helst ville ha sukker elle kokain i blode. 90% av rottene ville ha sukker. Eg trur kje de trenge bety at sukker e avhengighetsskabanne, desse 90% rottene forbrede seg sikkert åg bare på en katastrofe å lagre energi te passane anledninga!

"Jeg kan det i hodet men kroppen vil ikke."

søndag 18. mai 2008

Walla!

De e cirka ett år si sist. Kæ då, tenke du jedna? Nei, de e så mangt! De e cirka et år si min å toni sin "ingen karbohydrate-kur" (eg va forøvrigt heilt ferige itte en dag å låg strekk ud på sofanen, før eg vendte tebage te karbohydratenes deilige verden).
De e ett år si eg bestemte meg for eg sko te Bergen å studera (jodå, optimistiske, de va eg nå jaffal, cred for that!)

Ja, de e møje så e ett år si, MEN, de de her e snakk om, e når min forrige Gilmore Girls periode begynte. And guess what? It's back! Eg he begynt igjen! Å de e still good! Eg elske de! Å eg elske Jess! An e så tøffe å fine! Heilt te dei siste sesongane, når plutsele heila håre e gele å ligge sleik!

For tiå tenke eg en del, å mest i typen "denne dagen komme alre igjen, nyd kvart minutt, lev live fullt ud." Bare tenk på de, 18 mai 2008 oppleve du kun EIN gong i heila live ditt! Grett nok der komme fleire 18 mai'a (forhåpentligvis, viss ikje du e totalt pessimist då), men alre akkorat denne! Å kvart minutt he du bare ein gong i live! De e sjukt, å de e mesten sånn at eg ikje tåre tneka for lenge på de om gongen for då føle eg meste eg blir heilt høge å sjuge i håve, men fytti, nei, jer de besta udav de folks:) Tenke me stoppe der!

Ellers a? Jo, ellers har de våre yet another boat trip, grilling i geo-parken i Stavanger (humor alså, der e jo faktisk møje jillt der, men tippe intensjonen me tingå i den parken ikje bare e at di ska ha øvefladisk, enkel moro dei så e der, men få fram geologen i oss alle, jada! )
17. mai va de fysst feiring her nere, så ud i salem om kvellen, før eg å helene endte opp på madla, piknik i bilen med dei 3 sverdå i hafsfjord! Der løyste me mangt et verdensproblem, å fant ud at nei, me lige kje dating/ud å eda å klisje opplegg! De e ekkelt å ubehageligt!

Litt større nyhede e at toni å olav erik komme sørøve te høsten! Yes, de e (100%?) sikkert! Så nå får me sjå om me finne åsse någe på ålgård. (Vil legga te at de i dette "åsse" e snakk om meg å toni, ikje adle 3, elle bare eg å han...) Lure på koss de blir i tilfelle. Så møje så eg e på mega, på kinaen, på magneten bare når eg bur her, koss ska de då gå viss eg bur der? Dei så arbeie der trur jo sikkert bare NÅ at eg bur der!

Wow, me komme te å bli DEI goe vennanne, me tri. Eg, Tone Kristin å Olav Erik. Fytti så jillt me ska få de! Trur eg ska melle åsse på diverse tilstelninga å ulige akitiviteta på ålgård. E jo en fine måde å bli sjikkele kjent på åg. Nei, der e kje tvil i min sjel, me komme te å bli perlevenna! Trioen, de e de di komme te å kalla åsse!

Toni syns forresten eg e tynnfeit. Ja, u har til å me gått så langt at u he testa meg for de. Hu hadde et blad der testen "Er du tynnfeit?" va inni, å øve telefon måtte eg svara på en del ja/nei spørsmål, før et klart resultat blei lest opp for meg me høge å tydelige stemme.
Men eg har tenkt på de i de sista, at eg har jo et vannvittigt lager me karbohydrate i kroppen min. Karbohydrate, de e jo de så jer energi, alså kan du kalla meg ei energibomba! Så den dagen der komme en naturkatastrofe elle et elle aent, e de EG så komme te å klara meg lengst. Eg e den så komme te å foreslå at me ska ha en leg, hoppa paradis elle driva me andre sosiale aktiviteta mens andre ligge strekk ud å e heilt ferige. Så...


Tøffingen!


Ikje så tøffe lenger...

tirsdag 13. mai 2008

Jamaica Rum!

Vi starter idag med to gratulasjoner:

1. Min ekssamboer, mitt søskenbarn, skjold, flyplassvenn, Byrkjedalsbuddy, kjøra-tur-te-Dirdal kollega å "eg vett mer om deg enn folk kan fatta" Tone Kristin har "endeligt" (?) blitt ilag me Olav Erik! Endeligt i delt betydning, redaksjonen e ikje heilt øve ensomhetsfølelsen å depresejonen, å slide me innvendig kamp om eg ska ver mest glae elle grina! Men, redaksjonen gratulerer så meget, og er selvsagt utstyrt med bilde av den utvalgte!Vil legga te at eg he ei heile mappå på dataen me bilde av an, å får tilsendt i ett sett av den nyforelska! (Synd for deg tonypony at du alre kan kommentera:) )

2. Min Barbiebuddy, Søndagsskolevenn, akebrett-i-elva partner, bandkollega, "de kommer på motorsykkel ned bakken" og soon bride to be Karina blei 22 mandag 12 mai, redaksjonen gratulerer!!! Telepatiske gaver er sendt, i massevis!Ellers, konge helg! Heilt fantastisk ver! Eg hate egentle å sola meg, å e av dei så "ska bare sjekke om eg har fått skille, ser du skille?" kvart 5 minutt! Dessuten blir eg fortare irritabel å rastlause når der e varmt, men de e jillt når der e varmt å fint ver på kvellen! Dessuten blir der jo kje såå varmt heller i Norge...

He våre på bådtur meste heila helgå, eg å miss Helgøy, å øvenatta til å me i båden! Syns faktisk eg he blitt ganske flinke åg, mine oppgava består i å:
- ta inn fendrane når me e lause å ska kjøra ud
- lokka igjen kalesjen
- ta ud fendrane når me sko legga innte igjen
- hoppa i land me taue

Nå hørrtes de jo ud så me bare reise ud å legge innte igjen, men de e liksom bare i start å sluttfasen min hjelp trengs, udenom matservering, der e de åg eg så e ansvarlige! Å kan tru me treffa mange smilanne, hyggelige folk itte en bådtur, me kalesjen nere, for så å trø i land me håre liggane som en sleik rett bag!Ellers a? Eg glede meg te ferie, te å reisa te Dammark, te bryllup, te toni kjeme sørøve (trur eg ska trua me at u ikje får tupperware-skrellaren viss u kje kjeme), te å besøga Astrid i Bergen når hu he reist opp igjen, å de ennå e sommar, måge, fiskatorge, regelokt, ein hau me sjappe så selle alt muligt jillt, å te UL! Årh, for en hærlige følelse, eg elske mågeskrig!

Eg lige alt så e "gossligt", å stakkarsligt, folk å ting eg må smila av, og/elle får sympati me, som...:
- Melker i vi på saltkråkan (kjenne en dype medfølelse når eg ser an stresse å stressa, å alt går gale)
- Fredrikssons i Fredrikssons Fabrikk
- Den norske mann me sandala, kvide sokka å hudfarga korteboksa!
- Norge, Sverige å Dammarksferia, der e bare någe me de, biltura generelt!


At the end of the day...
- De e good at de e tirsdag når du e innstilte på at de e mandag!
- De e bare 3 daga denna vegå!
- P4...lovin' it!
- Eg elske sommar! McFlurry me nonstop, sommarmusikk, roadtrip!!!

Såg forresten bonderomantikk på syndag, hu yngsta va 23 år! Å der såd eg, me rista skjeva, daim å stratos, i sofanen sjå mona å kjelli å va barnavakt!
Jedna eg bare sko skreve meg opp på "Vi over 60 reiser på busstur sammen" allerede, bare i tilfele der sko ver lange ventelista! Sjåd e for deg! En buss stappfodle av "vi over 60"'ara, love deg der e der møje sokka i sandala å hudfarga shorts! Hærligt alså! Life's still pretty great!