onsdag 2. juli 2008

Syndsbekjennelse.

Hendingen inntraff 11.20 i det Herrens år 2008, den 2. juli. Verden lokket og lokket, og det var etter en relativ kort stund synderen ga etter for lysten. Kake. Sjokoladekake.

Eg har ein regel for meg sjøl, å den he eg kalrt fylla ei stonn, nemligt den at i arbeistiå he eg ikje lov å eda sjokolade! De e den eine regelen eg har, å idag blei an brutt. Me glans. Men akkorat de at de va me glans syns eg kje kan ha så møje å sei. Eg e av den oppfatning (jaffal i saker relatert til dette tema) at falle du, kan du liksågrett legga deg ner å rolla deg ront i grøftå åg.

Me fekk besøg av någen så he permisjon på arbei, å hu eina hadde me seg ei saftige, innbydande sjokoladekaga, me møje krem, å kokos på toppen.
"Ta kaga," sa u. Å jeg tok kake. "Ta kaga," sa u i de eg hadde svelt siste beden igjen. Å eg tog kaga. De versta e at per nå så fins der kje dårlige samvittighed. De slår meg at de jedna e feil å bekjenne någe du ikje angre på, men en ska jo ver ærlige uansitt...

Ingen kommentarer: