mandag 31. desember 2007

Happy new year miss Sophie!

De va faktisk øveskriftå i fjor åg på denne tiå! Forstår kje de e nyttår imårå, men!

Så, kæ har skjedd i mitt liv i de sista? En store ting har faktisk skjedd, en store beslutning eg har toge. An krevde veldig lidå betenkningsti, der va ingen argument så va modarbedde den avgjørelsen eg tog, å eg forstår kje kæforr eg ikje he slutta me dette lenge før. Mange snakke om sparekontoen/høyrentekontoen sin. Kæ di ska bruga pengane te, å når de e en dyre ting di verkele he lyst på, vurdere folk om de e viktigt nok te at di tege penga frå sparekontoen. Eg he åg en sparekonto. Der va penga på an itte konfirmasjonen, å mor å far sette inn penga når eg va liden. Når eg va gammale nok te å bruga pengane sjøl, forsvant di fort. Kontoen e der ennå, men der e ingenting på an. Før sete eg av å te penga øve itte eg hadde ftt lønn. Penga eg håpte eg ikje sko få bruk for i løbe av månen, elle så eg visste eg måtte spara te rekninga å udgifte eg visste kom. De e alså dette eg har slutta me. Eg ska alre mer sedda penga inn der. De har seg nemligt sånn, at di trekke automatisk gebyr frå den av å te, eg vett ikje heilt kæ de e for, men de jer di nå alså. Så når eg i slutten av månen e konk å ska bruga dei pengane så e der, så he eg plutsele ikje nok te å betala de eg sko ligavell. Å tru meg, eg sedde alre vekk mer enn akkorat de eg må, så då blir de jo for lide! Så nå e an bare der, å går litt å litt mer i minus, men eg trøste meg me at der må jo ver en gronn te at de hette høyrentekonto, så plutsele e an jedna i pluss. De blir spennanne å sjå! Elle blir rentå jedna åg negative då? Eg vett ikje, men, eg vente i spenning!

Ellers he eg hatt ei "fytti så jillt å bare bestilla ting frå internett" vega. De heila bjynte me Bob Marley kler å ting for 1000 krone, å endte opp i bestilling av 4 kjola igår. De me kjolane va toni åg me på, hu åg bestilte 4, men eg trur kje u va heilt sikker på om u sko sei kor mange u hadde bestilt. Nå he jo eg sagt de, men då sleppe u jaffal å fortella de sjøl! De va kje så lett me tanke på størrelsa å sånn, men der va et måleskjema du konne fylla for å finna ud kæ størrelse du måtte ha.

De å måla seg va forresten fryktele deprimeranne, så me la te godviljen, å la midjå te der me syns midjå burde ver, alså der me va smalast. Kæ så defineres som hofte va me åg litt usikre på, så dei la me åg te der me syns de passte seg.

Ellers e eg storfornødde me julagavane! Blant aent (i fare for å glømma någe) fekk eg..:
- penga
- Led Zeppelin cd
- "1001 album du må høre før du dør"
- Bjørn Eidsvåg biografien
- handsfree
- oppskriftsbog
- dvd
- elektriske kjykkenvekt å desserskåle

Eg va skråsikker på at eg fekk ipod av systrene, å hadde på forhånd lovt både meg sjøl å andre eg sko bjynna å gå tur når eg fekk. Men eg fekk kje, å eg kjenne at eg e meste litt glae! Nå kan eg nemligt sidda inne me goe samvittighed!
Eg skjems meste åg øve kor slakke eg he våre denne julen, de he faktisk våre tetag me julaselskab! Jo eg skjems litt av å sei de, men eg he våre sjikkele lide gira! Egentle e de jo knallkoseligt, men så sidde du bare å ede å ede heile dagane. Å ingen julaselskab e delt opp i måltid, de e fysst middag, så e de frukt, snob å småkage mødlå middagen å desseren. De e kje uvanligt at de e frukt, snob å småkage itte desseren igjen heller. Å kæ skjer då når eg komme heim? Jo, vanligvis sedde eg meg ås er gilmore girls elle en aen serie, å ede sjokolade elle någe ant godt, men de går kje itte et julaselsab! Å nei, de e ikje de sama å bare sjå en film uden någe te! Men, julen har våre hærlige åg!

En ting eg brenne for, e at adle folk ska sjå kæforrein fantastiske mann Bjørn Eidsvåg e, spesielt Toni. Derfor benytte eg adle anledninga te å fortella fine ting om an. Den mannen lige eg! U har totalt jønåskua meg, men de tar eg kje så tungt!

Av å te kan eg spør om totalt upassane ting, de he eg åg fått erfart i helgå. Blant aent kæ folk ville gjort viss de va siste dagen di levte, dødsårsaga, å pensjonstilværelsen. Ikje adle syns dette e passane å jille spørsmål, å av å te skjems eg litt ittepå. Som regel ikje, men av å te...

Ellers e live totalt good for tiå! Eg anbefale deg åg å hørra på The Everly Brothers å någen av slagerane deiras! du bør åg sjå "Eventyr i New York" nå mens an går på kino, live får en heilt ny meining itte du he sitt den! Du sidde igjen me en heilt fantastiske følelse ittepå, de va heilt magisk!(For dei så slide me å forstå om de e ironi elle ikje, gå på kino å find out!)

1 kommentar:

Astrid sa...

den filmen har eg og sitt på kino :)
Åja, den va ufattelig bra.. Fekk litt den der følelsen "koffår går eg ikkje bare på kino ein gong t for å sjå an?" Men nå går eg jaffal rundt å tralle for meg sjøl og har faktisk begynt å vurdere å sy meg kjole av gardinene ;)koffår bestilla?